Socialiniai kompleksai kaip verslo subjektų konkurencingumą didinantis veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiniai kompleksai kaip verslo subjektų konkurencingumą didinantis veiksnys
Alternative Title:
Social complexes as increasing businesses competitiveness factor
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2011, Nr. 2 (19), p. 139-145
Keywords:
LT
Konkurencingumas; Konkurencinis pranašumas; Socialiniai kompleksai; Strategija; Vartotojų poreikiai.
EN
Competetiveness; Competitive advantage; Consumer need; Social complexes; Strategy and competitiveness.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autoriai nagrinėja verslo įmonių su suinteresuotosiomis šalimis kuriamus socialinius kompleksus kaip verslo subjektų konkurencingumą didinantį veiksnį. Straipsnyje analizuojamos bendrosios konkuravimo strategijos, kurių pasirinkimas įtakoja konkurencinio pranašumo įgijimą. Akcentuojama vartotojų poreikių išsiaiškinimo bei rinkos segmentavimo svarba, atkreipiant dėmesį į socialinės dimensijos rinkos segmentą. Straipsnyje nagrinėjama konkurencinio pranašumo įgijimo, orientuojantis į socialinės rinkos segmentą, galimybė. Socialinių kompleksų kūrimas, kaip atsakingo valdymo praktikos su suinteresuotosiomis šalimis įgyvendinimas, yra vienas iš verslo subjekto konkurencingumą didinančių veiksnių. Socialiniai kompleksai, kuriami remiantys pasitikėjimu ir reputacija, yra konkurencinio pranašumo šaltiniai. Autoriai, apžvelgdami socialiai atsakingo verslo praktiką, įgyvendinant socialines programas bei kuriant socialinius kompleksus su suinteresuotosiomis šalimis socialinių problemų sprendimui, numato socialinių kompleksų plėtros perspektyvas. Išnagrinėję socialinių kompleksų kaip verslo subjektų konkurencingumą didinančio veiksnio klausimą, autoriai nustatė, kad, kuriant socialinius kompleksus, tikslingiausia orientuotis į socialinės dimensijos rinkos segmentą, pasirenkant koncentracijos į diferenciaciją strategiją. Socialiniai kompleksai yra priklausomi nuo laiko, paremti reputacija bei patikimumu ištekliai, konkurencingumą didinantys veiksniai. Lietuvoje socialinių kompleksų kūrimasis daugiausiai sietinas su socialiai atsakingo verslo plėtra. [Iš leidinio]

ENAuthors of the article analyse social complexes created by business companies together with concerned parties as a factor increasing the competitiveness of business subjects. The article analyses general strategies of competition, the choice of which influences the acquisition of a competitive advantage. The importance of definition of consumers’ needs and market segmentation is emphasized by drawing the reader’s attention to the social dimension segment of the market. The article analyses the possibility of acquiring a competitive advantage by focusing on the social market segment. Creation of social complexes as an implementation of responsible management practice together with concerned parties is one of the factors increasing the competitiveness of a business subject. Social complexes grounded on trust and reputation are sources of competitive advantage. Having reviewed the practice of socially responsible business in the implementation of social programmes and creation of social complexes with concerned parties for the solution of social problems, the authors specify prospects for the development of social complexes. Having analysed the issue of factors increasing the competitiveness of social complexes as business subjects, the authors established that when creating social complexes, it is reasonable to focus on the social dimension segment of the market by choosing the strategy of concentration to the differentiation. Social complexes depend on time, reputation and the reliability of resources as well as on factors increasing competitiveness. In Lithuania, the creation of social complexes is usually related to the development of socially responsible business.

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36611
Updated:
2018-12-17 13:11:15
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: