"Baltaragio malūnas" ir jo byla : pirmoji Kazio Borutos "Baltaragio malūno" redakcija; straipsnis, skirtas kūrinio istorijai; dokumentinė ir literatūrinė medžiaga

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
Antraštė"Baltaragio malūnas" ir jo byla : pirmoji Kazio Borutos "Baltaragio malūno" redakcija; straipsnis, skirtas kūrinio istorijai; dokumentinė ir literatūrinė medžiaga
Kita antraštė"The Mill of Baltaragis” and its Case[8]: the First Edit of Kazys Boruta’s "The Mill of Baltaragis”; an Article Dedicated to the History of the Work; Documentary and Literary Material
RengėjaiStriogaitė, Dalia, rengėjas [cre]
PaskelbtaVilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005
Puslapiai354 p. 2 garso diskai
Reikšminiai žodžiai
LTLiaudiška savimonė; Mitologema; Individo pasąmonė; Naratorius; Politinė situacija; Realizmas; Romantizmas
ENPopulace self-consciuosness; Mythologem; Individual unconscious; Narrator; Political situation; Realism; Romanticism
Santrauka / Anotacija

LTLietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2005 m. išleido knygą „Baltaragio malūnas ir jo byla“, kurioje pateikė pirmąjį Baltaragio malūno variantą, išleistą 1945 m. ir tuoj pat pašalintą iš prekybos (šis romanas, sulaukęs aršios cenzūros ir tarybinės valdžios kritikos, vėliau paties autoriaus gana daug keistas, nauja jo redakcija pasirodė tik 1962 m.). Baltaragio malūno leidimas ypatingas tuo, kad yra parengtas pagal pirmąjį, dar iki sovietinės okupacijos pasirodžiusį tekstą ir pateikiamas kartu su tekstologiniais komentarais. Tai grįžimas prie pirminio Baltaragio malūno varianto, stengiantis šiam kūriniui grąžinti autentiškumą, prarastą cenzūros ir režimo metais. Šiuo tikslu buvo paliktos ir senosios Jono Kuzminskio, K. Borutos bičiulio ir bendraminčio, iliustracijos. Anot leidinio sudarytojos D. Striogaitės, šią knygą norėta pateikti visai naujai, kitaip, todėl buvo užvesta jos „byla“ – ieškota archyvuose galėjusių likti dokumentų, faktų, istorijos nuotrupų. Viskas, kas rasta, peržiūrėta ir paskelbta, šitaip atskleidžiant du ilgus dešimtmečius (nuo 1945 m. iki pat rašytojo mirties 1965 m.) trukusią K. Borutos kovą dėl savo kūrinio, bandymus jį įteisinti, rašytojo patirtas kančias, žeminimą, patyčias. Leidinyje pateikiamas straipsnis apie dramatišką šio kūrinio bei jo autoriaus likimą, bei su juo susijusi dokumentinė medžiagą. Taip pat pridėta kompaktinė plokštelė, kurioje įrašytas 1957 m. Kanadoje Birutės Pūkelevičiūtės režisuotas radijo vaidinimas pagal Baltaragio malūną „Kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte“.

ENIn 2005 the Institute of Lithuanian Literature and Folklore published the book “The Mill of Baltaragis and its Case”[8] which presents the first version of The Mill of Baltaragis published in 1945 and soon afterwards removed from sale (the novel received harsh criticism from the Soviet Government censor; later it was considerably altered by the author; the new version appeared only in 1962). The publication of The Mill of Baltaragis is exclusive for its preparation according to the first text [9]which appeared before the Soviet occupation and is presented together with textual comments. It is a return to the first version of The Mill of Baltaragis and an attempt to restore its authenticity which was lost in the years of censorship and the regime. For this purpose the old illustrations of Jonas Kuzminskis, Boruta’s friend, were used in the book. According to Striogaitė,[10] the compiler of the edition, the purpose was to present the book in a new light, therefore, its “case” [8]was started: all possible documents, facts and historical fragments were searched for in the archives. All that was found was reviewed and published. Thus, Boruta’s two-decade (from 1945 until the author’s death in 1965) fight for his work, attempts to legitimise it, his suffering, humiliation and taunts were revealed. The book includes an article on the dramatic fate of the work, its author and related documentary material. Moreover, a compact disc is attached which includes a radio play “What happened in Paudruvė in those times”, based on The Mill of Baltaragis, directed by Birutė Pūkelevičiūtė in Canada in 1957.

ISBN9955475935
Mokslo sritisLiteratūrologija / Literary Studies
Susijusios publikacijosGyvenimas sustingęs amžinybėje. Kazio Borutos "Baltaragio malūnas" kaip mitologinio pasaulio projekcija realistiniame sodžiaus vaizde. Interpretacijos galimybės / Ewa Stryczyńska-Hodyl. Perspectives of Baltic philology I / ed. by Jowita Niewulis-Grablunas, Justyna Prusinowska, Ewa Stryczyńska-Hodyl. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2008. P. 209-219.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3658
Atnaujinta2013-04-28 15:55:57
Metrika Peržiūros: 1