Radvilų Biržų pilis ir jos arsenalas XVI-XVII a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Radvilų Biržų pilis ir jos arsenalas XVI-XVII a
Alternative Title:
Radvilos’ Biržai castle and its arsenal in the 16th-17th centuries
In the Journal:
Žiemgala. 2002, Nr. 1, p. 10-19
Keywords:
LT
Arsenalas; Biržų pilies istorija; Cekhauzas; Ginkluotė; Kristupas II Radvila; Lietuvos istorija; Patrankos; Radvilos (Radziwill; Radvila family); Radvilų Biržų pilis.
EN
History of Biržai castle; History of Lithuania; Of Birzai castle arsenal; The Great Duchy of Lithuania; The castles of Radvilos.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant pirminius šaltinius apžvelgiama Biržų-Dubingių šakos Radvilų Biržų pilies arsenalo XVI–XVII amžiais istorija. Kaip tyrimo tikslai formuluojami tokie klausimai: 1) ypatingos šaltinių grupės – arsenalo inventorių sudarinėjimo situacija; 2) cekhauzo statyba ir eksploatacija kaip sudedamoji pilies restauracinės istorijos dalis; 3) asmeninis XVI amžiaus pabaigos – XVII amžiaus antrosios pusės Radvilų giminės santykis su arsenalu (nenagrinėjamas tik paskutinės Biržų-Dubingių šakos atstovės Liudvikos Karolinos Radvilaitė valdymas); 4) arsenalą aptarnaujančių urėdų funkcijos ir hierarchija; 5) lokalinės visuomenės kultūriniai ryšiai (apimantys žmones, karinį išsilavinimą bei ginkluotės raidą) karybos srityje; 6) arsenalo svarba XVII amžiaus karuose su švedais. Biržų arsenalo inventorių sudarinėjimo, statybos, personalo ir savininkų vaidmens analizė labai išplečia žinias apie XVI–XVII amžiaus didikų dvarą (dvaro raštinės funkcionavimas, dvaro ryšiai, lokalinės architektonikos raida). Arsenalo inventoriaus geografijos tyrimas liudija plačius kultūrinius Biržų kunigaikštystės ryšius ir griauna istoriografijoje įsitvirtinusį XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės kaip nemobilios ir statiškos įvaizdį. Šaltiniai atskleidžia Biržų arsenalo militarinę svarbą XVII amžiaus pradžios Livonijos kare, išryškėjusią ginant Biržų pilį 1625–1627 metų švedmečiu bei ne vieną kartą privačią artileriją panaudojant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės akcijose.

ENThe biggest private arsenals at those times in the Great Duchy of Lithuania were in the castles of Radvilos in Biržai and Nesvyžius. It is acknowledged in historiography that private artillery was better than the state's though it was investigated not enough. This article will help fill up this gap and while analyzing the primary sources survey the history of Biržai castle arsenal that belonged to Radvilos of Biržai-Dubingiai branch. Conclusions: 1. The analysis of the role of arsenal inventory making, building, attending staff and owners widen very much the question of the existence of the manor of the noblemen in the 16th-17th centuries (the functioning of the manor's office, the form of the manor's clientele relations, the development of local architectonics).2. The examining of the geography of arsenal's inventory allows us to assert that the Duchy of Biržai had wide cultural horizons and refutes the image of the Great Duchy of Lithuania as being static and immobile. 3. The sources show an important military role of Biržai arsenal in the beginning of the 17th century during the war against Livonia that was revealed during the defense of Biržai castle in 1625-1627 and using the private artillery during the actions of the army of Great Duchy of Lithuania. [text from author]

ISSN:
1392-3781
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36558
Updated:
2018-12-17 11:04:50
Metrics:
Views: 25    Downloads: 12
Export: