Brandaus amžiaus žmonių saviugda kaip dvasinės sveikatos veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Brandaus amžiaus žmonių saviugda kaip dvasinės sveikatos veiksnys
Alternative Title:
Self-education of mature-aged people as a factor of mental health
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 25, p. 167-189
Keywords:
LT
Brandus amžius; Dvasinė sveikata; Neformalus ugdymas; Saviugda.
EN
Informal education; Mature age; Mental health; Self-development, Mental Health; Self-education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos socioedukacinės brandaus amžiaus žmonių saviugdos problemos, jos reikšmė dvasinei sveikatai. Akcentuojama, kad dvasinę žmogaus sveikatą palaiko aktyvi protinė veikla bei pastangos kaupti gyvenimo išmintį. Įsisąmoninta saviugda gali padėti senstančiam žmogui išgyventi gamtos jam skirtą laikotarpį visavertiškai, derinant savo biologinį laiką ir spartėjančią visuomenės raidą. Praktiniai tyrimai rodo, jog mūsų visuomenėje brandaus amžiaus žmonės tėra menkai aktualizavę nuolatinio ugdymo ir saviugdos poreikį. Vis dėl to kai kurie neatmeta galimybės išbandyti ar įvaldyti įvairius saviraiškos būdus, galinčius padėti plėtoti kultūrinius interesus, dvasiškai turtingai išgyventi kiekvieną amžiaus tarpsnį. [Iš leidinio]

ENThe article analyses elderly people's problems of self-education and the importance of self-education to mental health. The research emphasizes that person's mental health is maintained by the active mental activity as well as by the efforts aimed at maturing and retaining of life wisdom. The realized self-education may help mature-aged person to live the nature's given period of life in a full value manner, thus finding harmony between own biological time and rapid development of society. Practical researches show that in our society, people of mature age have little actualization of need of ongoing education and self-education. However, some of them do not discount the possibility of trying out or mastering different self-expression ways, which are in turn able to develop cultural interests and help to live each stage of age in a spiritually rich way. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36514
Updated:
2018-12-17 11:26:27
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: