Das Bild Litauens in der deutschen Presse zur Frankfurter Buchmesse 2002

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Das Bild Litauens in der deutschen Presse zur Frankfurter Buchmesse 2002
In the Journal:
Triangulum. 2005, Folge 10, p. 7-25
Keywords:
LT
Lietuvos įvaizdis Frankfurto knygų mugėje.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami 2002 m. Frankfurto knygų mugės kontekste Vokietijoje pasirodę spaudos tekstai, pristatantys renginyje specialios viešnios statusu dalyvavusios Lietuvos literatūrą, kultūrą, politines aktualijas. Nepaisant Lietuvos atstovų pastangų parodyti savo šalį dinamišką, atvirą ir modernią, daugelyje straipsnių kuriamą Lietuvos įvaizdį lemia iš ankstesnių epochų perimti stereotipai, t. y. vis dar akcentuojami tokie aspektai kaip archaiškumas, pagoniškos tradicijos, kaimo kultūros vaidmuo. Analizė parodė, jog spaudoje dominuoja pozityvus Lietuvos paveikslas (minimas turtingas kultūrinis paveldas, lyrinis lietuvių literatūros pobūdis, idiliškas kraštovaizdis), tačiau užsimenama ir apie lietuvių vengimą diskutuoti skaudžiomis istorinėmis temomis, tragišką litvakų likimą. Nekyla abejonių, jog knygų mugę nušviečiančiuose spaudos straipsniuose Lietuvos įvaizdį daugeliu atvejų formuoja istoriniai Lietuvos ir Vokietijos santykiai, ankstesnių epochų Rytprūsių literatūra, o ne nūdienos kontaktai. Johano Gotfrido Herderio (Johann Gottfried Herder), Hermano Zudermano (Hermann Sudermann) ir Johaneso Bobrovskio (Johannes Bobrowski) kūryboje sutinkamas Lietuvos bei lietuvių paveikslas įsitvirtino vokiečių inteligentijos sąmonėje, todėl šių autorių kūriniai dažnai cituojami ir naujojoje publicistikoje, ypač literatūrinėms temoms skirtose laikraščių ir žurnalų skiltyse. Knygų mugės kontekste, apie Lietuvą vokiškoje spaudoje pasirodė daugiau nei 1000 išsamių straipsnių, per televiziją buvo parodyta apie 20 dokumentinių filmų, per radiją transliuota kone 30 laidų, neskaitant trumpų pranešimų apie pristatomas knygas, besisvečiuojančius autorius. Visa ši informacija tapo įtaigia ne tik lietuvių literatūros, bet ir visos šalies reklama. [Iš leidinio]

ENThe article discusses German media publications, which appeared in the context of 2002 Frankfurt book fair, presenting literature, culture, political realities of Lithuania, which participated in the fair as a special guest. Despite the efforts of Lithuanian representatives to position our country as dynamic, open, and modern, many articles paint the image of Lithuania according to stereotypes inherited from earlier times, that is authors still emphasize such features as archaic, pagan traditions, the role of countryside culture. The analysis demonstrated that positive image of Lithuanian dominated in the media, however, references are also made to Lithuanians’ unwillingness to discuss painful historical topics, the tragic fate of litvaks. There are no doubts that media articles covering book fair in many cases project the image of Lithuania on the basis of historical relations between Lithuania and Germany, Eastern Prussian literature from earlier times, and not on contemporary contacts. The image of Lithuania and Lithuanian met in oeuvres of Johann Gottfried Herder, Hermann Sudermann, and Johannes Bobrowski became established in the cultural consciousness of German intellectuals, which is why the works of these authors continue to be often quoted in contemporary journalism, especially in newspaper and magazine section devoted to literary themes. In the context of the book fair, more than 1000 of comprehensive articles were published about Lithuania in German press, around 20 documentaries were shown on TV, radios broadcasted nearly 30 programs.

ISSN:
1406-2755
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/365
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 24
Export: