Nationalism and family ideology : the case of Lithuania at the turn of the 20th century

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Nationalism and family ideology: the case of Lithuania at the turn of the 20th century
In the Journal:
History of the family. 2006, vol. 11, issue 2, p. 81-92
Keywords:
LT
19 amžius; 20 amžius; Prancūzija (France); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos 19 a. pab. – 20 a. pr. lietuvių tautinio atgimimo veikėjų idėjos apie modernią lietuvių šeimą ir jos politiką. Remiantis gausia archyvine ir epistoliarine medžiaga atskleidžiamos to meto lietuvių intelegentijos nuostatos apie modernios santuokos motyvus, idealios žmonos įvaizdį, vaikų ir tėvų santykius, vaikų auklėjimo principus. Straipsnyje pabrėžiama, kad tautinio atgimimo veikėjų mintys buvo gana skirtingos nuo tuo metu populiarių pronatalistinių šūkių Vakarų Europos visuomenėse. Jei Vokietijoje, Prancūzijoje buvo ypatingai skatinamas moters-motinos vaidmuo, tai 19 a. pab. – 20 a. pr. Lietuvoje prioritetas buvo atiduodamas partneriškiems vyro ir žmonos santykiams. Didelis dėmesys straipsnyje yra skiriamas asmeniniams lietuvių tautinio atgimimo veikėjų likimams atskleisti. T.y., čia mėginama nustatyti kokią įtaką inteligentijos propaguotos idėjos turėjų jų pačių šeimyniniam gyvenimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nacionalizmas; Šeimos ideologija; Pronatalistinė politika; Lietuvių moderni šeima; Nationalism; Family ideology; Pronatalistic policy; Lithuanian modern family.

ENThis article analyses the ideas held by Lithuanian nationalist activists about the modern Lithuanian family and its politics. It relies on extensive archival and epistolary material to reveal the attitudes of Lithuanian intellectuals of the time to modern marriage, the ideal wife, parent-children relations and child-rearing principles. The article emphasises that the thinking of the national revival activists were quite different from the pro-natalist slogans that were popular at that time in Western Europe. In Germany and France the role of women as mothers was being promoted, whereas in Lithuania at the turn of the 20th century priority was being given to the idea of partnership-type relations between men and women. The article pays considerable attention to the personal lives of Lithuanian nationalist activists. In other words, it attempts to establish how the ideas propagated by the intellectuals affected their own personal lives.

ISSN:
1081-602X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3647
Updated:
2020-07-23 20:46:51
Metrics:
Views: 33
Export: