Sub-cultural resistance and its connections with creativity

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sub-cultural resistance and its connections with creativity
Alternative Title:
Subkultūrinė rezistencija ir jos sąsajos su kūrybiškumu
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Kūrybiškumas / Creativity; Subkultūra / Subculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos subkultūrinės rezistencijos ir kūrybiškumo sąsajos. Straipsnyje daroma prielaida, kad idėjinis subkultūrinis protestas suponuoja sąlygas reikštis kūrybiškumui subkultūroje. Darbe remiamasi punk/hardcore subkultūros kokybinio tyrimo, atlikto Lietuvoje 2005–2009 metais, rezultatais. Išanalizavus rezultatus pastebėta, kad: idėjinis protestas yra kūrybiškos raiškos subkultūroje prielaida; kūrybiškumas šioje subkultūroje reiškiasi per veiklų, įprasminančių protestą prieš masinę kultūrą, praktikavimą. Punk/hardcore subkultūra yra kūrybingas socialinis darinys, kurio idėjos nukreiptos prieš vyraujančians socialines vertybes ir tradicines kultūrines praktikas. Subkultūrinis protestas yra esminė veiklumo ir kūrybiškumo prielaida. Todėl subkultūrinės rezistencijos įgyja teigiamas ir kūrybiškas išraiškas. Subkultūrų atstovai siekia kultūros naujovių, jie bando pakeisti arba paveikti stragnuojančią visuomenę ir jos tradicijas. Siekdami šių tikslų, jie organizuoja įvairią kūrybinę veiklą: informacines parduotuves, laisvuosius universitetus, protestus ir demonstracijas, kur jie kūrybiškai išreiškia subkultūrines idėjas ir sukuria platformą subkultūrinių idealų sklaidai. Pankų subkultūros idėjos yra naujos ir kūrybingos. Iškirtina tinklinės bendruomenės idėja, lygių žmogaus teisių idėja ir gyvūnų teisių idėja. Tai atskleidžia subkultūrinės filosofijos ir veiklos inovatyvumą, kuris yra svarbi kūrybiškumo sąlyga.Reikšminiai žodžiai: Kūrybingumas; Kūrybiškumas; Rezistencija; Subkultūra; Subkultūros, kultūrinė rezistencija; Creativity; Lithuania; Resistance; Sub-culture.

ENThe paper analyzes expression of creativity within youth sub-culture, ways of representing and strengthening of identity through cultural activities of protest. Sub-cultural activities of ideological protest were researched via qualitative research method in Lithuania, year 2005-2009. Analysis of the results showed that a) ideological protest is source of creativity in sub-culture, b) creativity in sub-culture manifests through protest against mass society values, and it's cultural practices. [text from author]

Related Publications:
Subkultūra : fenomenas ir modernumas : XX a. pabaigos Lietuvos subkultūrinių bendrijų tyrinėjimai / Egidija Ramanauskaitė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. 330 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36469
Updated:
2017-06-12 20:58:28
Metrics:
Views: 22
Export: