Company's value added and its intellectual capital coherence

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Company's value added and its intellectual capital coherence
Alternative Title:
Įmonės pridėtinės vertės ir jos intelektinio kapitalo sąsaja
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2011, t. 12, Nr. 2, p. 183-192
Keywords:
LT
Intelektinis kapitalas; Klientų kapitalas; Struktūrinis kapitalas; Įmonės pridėtinė vertė; Žmogiškasis kapitalas; Žmonės kaip technologija.
EN
Company's value added; Customer capital; Human capital; Intellectual capital; People as technology; Structural capital.
Summary / Abstract:

LTSmulkiojo ir vidutinio verslo įmonių svarba visada buvo nenuginčijama. Vyriausybės stengiasi palengvinti šių įmonių įėjimą į rinką ir pačią jų veiklą, o vadovai stengiasi valdyti savo įmones pačiu efektyviausiu ir geriausiu būdu. Nepaisant šių pastangų, besikeičianti aplinka padarė didžiulę įtaką įmonėms visame pasaulyje. Taip pat šiais laikais jau neužtenka turėti „maišo materialaus turto“, kad įmonės pridėtinė vertė būtų didelė. Modernus naujų technologijų amžius, žinių ir informacijos svarba suteikė naują požiūrį į įmonę. Pridėtinė vertė, sukurta įmonės, dabar jau priklauso ne tik nuo materialaus turto, bet ir nuo nematerialaus turto, ir nematerialių vertybių, kurios šiuolaikinei įmonei yra pačios svarbios. Intelektinis kapitalas yra nematerialus, neapčiuopiamas, sunkiai apskaičiuojamas, tačiau yra gyvybiškai svarbus kuriant įmonės pridėtinę vertę. Šiame straipsnyje ištirtas įmonės intelektinis kapitalas ir jos pridėtinės vertės sąsaja, pristatytas įmonės intelektinis kapitalas ir pridėtinės vertės modelis. [Iš leidinio]

ENThe importance of small and medium-sized business companies has always been indisputable. Governments are trying to facilitate the entrance into a marketplace; the activity itself and managers are able to administer their companies in their best manner. Despite these facts, the changing environment has made a strong impact on all companies all over the world. In addition to this, nowadays it is not enough just to have a sack of tangible assets in order to have huge company's value added. The modern century of new technologies, the importance of knowledge and information brought a new attitude to the company. The value added, which is created by the company, depends not only on tangible assets but also on intangible assets, which, by the way, are among the most important in a new modern company. Intellectual capital is intangible, hardly measurable, but plays a vital role in every company's value added. This paper is aimed at analysing this company's value added and its intellectual capital coherence, and the model of new company's value added and its-intellectual capital coherence is proposed. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36461
Updated:
2018-12-17 13:11:11
Metrics:
Views: 4
Export: