Lithuanian Catholic clergy and the KGB

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian Catholic clergy and the KGB
In the Journal:
Religion, state & society. 2006, vol. 34, no. 1, p. 63-70
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje ypatingas dėmesys yra skiriamas KGB agentų verbavimo tarp katalikų dvasininkijos situacijos nušvietimui. Svarbus KGB tikslas buvo sumažinti katalikų dvasininkijos hierarchų lyderiavimo statusą ir išgauti jos lojalumą. Tokio plano vykdymo metodai: grasinimai, šantažas, represijos, ankstesnių vyskupų pakeitimas užverbuotais kunigais. KGB neapsiribojo vien Bažnyčios hierarchų verbavimu, jos taikiklyje buvo ir žemesnio rango dvasininkai. Pastarųjų verbavimas pirmąjį sovietų okupacijos dešimtmetį vyko grasinant juos apkaltinti tikrais arba menamais nusikaltimais Sovietų režimui. Į kunigų seminariją "religiniai fanatikai" ir nelojalūs Sovietų režimui jaunuoliai neturėdavo galimybės įstoti. Vis dėlto KGB turėjo konstatuoti faktą, jog kunigų verbavimas buvo ypač nesėkmingas. Didžioji dalis užverbuotų kunigų vengė teikti pageidaujamas žinias arba teikdavo dezinformaciją. 1950 - 1960 m. KGB buvo sėkmingiausias laikotarpis, kadangi visų vyskupijų hierarchai ir kunigų seminarija buvo jos agentų rankose.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos katalikų dvasininkija; KGB; KGB agentų verbavimas; KGB informatoriai-lietuviai kunigai; KGB agentai-lietuviai kunigai; Lithuanian Catholic Clergy; KGB; KGB agents’ recruitments; KGB informers-Lithuanian priests; KGB agents-Lithuanian priests.

ENThe article dedicates a special attention to elucidation of recruitment of Catholic priests into the ranks of KGB agents. One of the most important tasks of the KGB was to reduce the leadership status of Catholic clergy hierarchs and to get their loyalty. Among the methods of implementation of the plan were threats, blackmailing, repressions and replacement of earlier bishops with KGB recruited priests. The KGB did not limit itself only to the recruitment of the Church hierarchs, priests of a lower rank were also targeted. Recruitment of the latter during the first decade of the Soviet occupation was performed by threatening them to be accused of the actual or alleged crimes against the Soviet regime. No “religious fanatics” or persons, disloyal to the Soviet regime were a possibility to enter the theological seminary. Nevertheless KGB had to acknowledge the fact that recruitment of priests was very unsuccessful. Most recruited priests avoided to provide the desired information or provided misinformation. The time period of 1950 - 1960 was successful for the KGB, since the hierarchs of all the bishoprics and the theological seminary were in its hands.

ISSN:
0963-7494
Related Publications:
The History of religion in Lithuania since the nineteenth century / Arūnas Streikus. Religious diversity in post-Soviet society : ethnographies of Catholic hegemony and the new pluralism in Lithuania / edited by Milda Ališauskiene and Ingo W. Schröder. Farnham : Ashgate, 2012. P. 37-55.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3645
Updated:
2020-07-23 20:34:46
Metrics:
Views: 22
Export: