Oratorska oprawa "przyznawania lat" Januszowi Radziwiłłowi (1612-1655)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Oratorska oprawa "przyznawania lat" Januszowi Radziwiłłowi (1612-1655)
In the Book:
Proza staropolska / pod red. Krystyny Płachcińskiej i Marcina Bauera. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. P. 73-83
Keywords:
LT
Barokinė retorika; Iškalba; Jonušas Radvila; Kalba; Kristupas Radvila; Kristupas Radvila Jaunasis; Literatūra (lenkų); Literatūra (lotynų); Ona Kiškytė; Oratorystė; Prakalba; Retorika.
EN
Baroque rhetoric; Eloquence; Janusz Radziwill; Krzysztof Radziwill; Lithuanian literature (Latin); Lithuanian literature (Polish); Ona Kiškytė; Oratory; Rhetoric; Speech.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama XVII a. dažnai kopijuota, rankraščiais plitusi etmono Kristupo Radvilos oracija, pasakyta Vilniaus Tribunole 1628 m. savo sūnaus Jonušo pilnametystės proga ir pastarojo atsakymas tėvui. Šie tekstai išsiskiria iš kitų būdingų baroko epochos oratorystės pavyzdžių. XVII-XVIII a. jie ne kartą buvo publikuoti. Kai kur vietoje Jonušo Radvilos atsakymo buvo įdedamas Tribunolo maršalo Aleksandro Chaleckio atsakymas Kristupui Radvilai, kuris straipsnyje taip pat aptariamas. Minėtus tekstus straipsnio autorius datuoja (jo nuomone, oracijos buvo pasakytos tarp 1628 m. gegužės 7 ir birželio 27 d.), pristato ir nuosekliai apžvelgia kalbų turinį, analizuoja konkrečias politines aplinkybes, tėvo ir sūnaus biografijų faktus, nulėmusius oracijų turinį. Jonušas buvo vienintelis Kristupo Radvilos sūnus, 16-metis 1628 m. su palyda išvykęs į užsienį studijuoti. Karalius Vladislovas II netrukus pavedė jam pasiuntinio prie svarbiausių Europos dvarų pareigas. 1633 m. jis grįžo po studijų, buvo pristatytas karaliui Vladislovui II ir įvairiomis progomis pasakė keletą kalbų, kuriose dėkojo tėvui. Tačiau šios oracijos nebebuvo tokios populiarios, kaip tėvo ir sūnaus pasakytosios 1628 m.

ENThe article analyses the Oration by Hetman Krzysztof Radziwiłł delivered in the Tribunal of Vilnius on the occasion of the adulthood of his son Janusz in 1628, which was often copied and disseminated in manuscripts in the seventeenth century, as well as the reply of the latter to his father. These texts stand out from other typical oratory examples of the baroque era. In the seventeenth – eighteenth centuries they were published many times. Somewhere, the reply of Janusz Radziwiłł was replaced with the reply of Tribunal Marshal Aleksandr Chalecki to Krzysztof Radziwiłł, which is also discussed in the article. The author dates the aforementioned texts (in his opinion, the Orations were delivered between 7 May 1628 and 27 June), presents and consistently reviews the content of the speeches, and analyses specific political circumstances and biographical facts of the father and son which predetermined the content of the Orations. Janusz was the only son of Krzysztof Radziwiłł. In 1628, at the age of 16, he went abroad for study with an escort. Soon afterwards, King Wladislaw II commissioned him as the envoy to major European royal households. In 1633, he returned after the study, was introduced to King Wladislaw II, and delivered several speeches on various occasions, in which he expressed gratitude to his father. However, these orations were not as popular as those delivered by the father and son in 1628.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36437
Updated:
2013-04-28 23:39:45
Metrics:
Views: 2
Export: