Tautosakos tekstai: mįslės, patarlės, priežodžiai ir kita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautosakos tekstai: mįslės, patarlės, priežodžiai ir kita
Alternative Title:
Folk art texts: riddles, proverbs, sayings and other
In the Book:
Tauragnai / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2005. P. 1235-1246. (Lietuvos valsčiai ; kn. 12)
Summary / Abstract:

LTPublikacija neaprėpia visų Tauragnų apylinkėse užrašytų trumpųjų tautosakos kūrinėlių, tai – tam tikra „rinktinė“ (iš viso 226 vnt.). Tiek mįslės, tiek patarlės/priežodžiai pateikiama nuo paprasčiausios sandaros kūrinėlių iki sudėtingesnių. Dedama ir variantų, jei jų sugretinimas atrodo įdomus kokiu nors atžvilgiu. Stengtasi išlaikyti tarmines žodžių formas ir fonetiką, kiek tai buvo užfiksuota užrašytojų. Gale sužymėti pateikėjai ir rinkinių sudarytojai, nurodant rinkinių numerius konkrečiuose fonduose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mįslės; Minklės; Patarlės; Šmaikštavimas; Greitakalbė; Keikimas; Užkalbėjimai; Riddle; Proverb; Vituperation; Patter; Incantation.

ENThe publication does not cover all artworks of brief genres recorded in Tauragnai area, it is a certain selection (in total, 226 pieces). Both riddles and proverbs/sayings have very simple, and more complex arrangement. The selection also includes variants, if their combination seems interesting in some aspect. The authors attempted to preserve the dialect forms of words and their phonetics, inasmuch it was recorded by the expedition. In the end, authors and compilers are mentioned by specifying the compilation numbers in specific funds.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3643
Updated:
2020-11-19 20:48:39
Metrics:
Views: 71
Export: