Tauragniškių poringės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tauragniškių poringės
Alternative Title:
Tauragniškiai stories
Editors:
Krikščiūnas, Povilas, rengėjas [cre]
Keywords:
LT
Pasakojamoji tautosaka; Tauragnai; Tautosakos tekstų skelbimas.
EN
Verbal folklore; Tauragnai; Folklore texts publication.
Summary / Abstract:

LTTai tauragnų apylinkėse užrašytos pasakojamosios tautosakos publikacija. Tekstai atrinkti iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno ir Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus fondų. Daugiausia skelbiama 1977 m. rugpjūtį ir 1978 m. vasarį Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijoje užrašytų kūrinių. Būtent šios ekspedicijos surinkta medžiaga gausiausia ir įvairiausia žanrais. Tačiau minėtose saugyklose esama ir kitų rinkėjų sukauptos tauragniškių medžiagos. Ji užrašyta įvairiu metu ir ne vieno rinkėjo. Todėl šioje publikacijoje norima ne tik pateikti būdingesnius ar įdomesnius tauragniškių pasakojamosios tautosakos tekstus. Taip pat siekiama parodyti ir įvertinti čia gyvenusių ir dirbusių žmonių veiklą bei išmonę. Tekstai pateikiami klasifikuoti pagal pasakojamosios tautosakos atitinkamų žanrų katalogus: pasakų – pagal Antti Aarne’s – Stith’o Thompsono parengtą tarptautinį, sakmių – Jono Balio lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų katalogus. Siekiant tiksliau nustatyti tekstų motyvus ir jų kontaminacijos atvejus, remtasi Bronislavos Kerbelytės parengtu ir paskelbtu katalogu – dviem spausdintais tomais, apimančiais visas pasakas. Nustatyti skelbiamų kūrinių tipų numeriai nurodomi metrikose. [Iš leidinio]

ENThis is a publication of narrative folklore was recorded in Tauragnai area. The texts are selected from the Lithuanian folklore manuscript collection of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore, and the funds of Manuscript Department of Vilnius University Library. The majority of published artworks were recorded during the expeditions organised by Vilnius University in August 1977, and February 1978. This specific material collected by the expedition is the most abundant, and the most varied by genre. But the funds have also other types of material from Tauragnai. It was recorded in various times, and by different collectors. Therefore, this publication intends not only to present the most characteristic or most interesting texts of narrative folklore from Tauragnai area, but it also attempts to demonstrate and assess the activity and contrivance of people who lived in this area. The texts are classified by respective genres according to the catalogues of the narrative folklore: tales - according to the International catalogue of tales prepared by Antti Aarne – Stith Thompson; sagas - according to the catalogues of Lithuanian narrative folklore by Jonas Balys. In order to identify the text motivation and cases of the contamination were specifically, the catalogue prepared and publicised by Bronislava Kerbelytė in two volumes, including all tales was used as well. The identified type numbers of publicised art works are specified in the metrics.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3642
Updated:
2020-11-19 20:46:03
Metrics:
Views: 51
Export: