Kobieta

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Kobieta
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Baltarusija (Belarus); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Moterys / Women.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje glaustai apžvelgiama moters padėtis ir vieta XV-XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje. Akcentuojama, jog tam įtaką darė moters socialinė ir šeimyninė padėtis: merginai, ištekėjusiai moteriai ar našlei galiojo ne tik skirtingos teisinės nuostatos, bet ir elgesio normos. Toliau autorė analizuoja moters padėtį apžvelgdama atskiras temas. Teisinė moters padėtis analizuojama pasitelkiant Lietuvos Statutų nuostatas moters asmens ir turto klausimais. Merginų lavinimas aptariamas akcentuojant socialinių vaidmenų skiepijimą. Pristatant moters vietą santuokoje ir vyro-žmonos santykius lėmusius veiksnius teigiama, kad skirtingų socialinių sluoksnių šeimyninis gyvenimas pasižymėjo savitumu tiek sutuoktinio parinkimo būdu, tiek įvairialypiais vyro ir žmonos santykiais, kitusiais plačioje skalėje: nuo kraštutinio patriarchalinio modelio iki vienas kitą vertinusių sutuoktinių partnerystės. Motinystė aptariamu laikotarpiu buvo įvardijama kaip svarbiausias moters uždavinys, todėl aptardama šį klausimą autorė labiau akcentuoja su nėštumu ir gimdymu susijusius pavojus tiek kūdikio, tiek motinos sveikatai bei gyvybei. Nemažai vietos skiriama moterų viešajai veiklai. Nors dažniausiai ji apsiribodavo parama Bažnyčiai ir vargstantiems visuomenės nariams, atkleidžiama ir tai, kad veiklios LDK aukščiausių socialinių sluoksnių moterys rasdavo būdų ir priemonių ne tik dalyvauti šeimos turto valdyme, bet ir politiniame valstybės gyvenime. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Moteris Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje; Women of Grand Duchy of Lithuania.

ENThe article reviews in brief the position and place of a woman in the society of the Grand Duchy of Lithuania in the 15th-18th century. It is accentuated that a woman’s social and marital status had an effect on that: not only different legal principles but also norms of behaviour applied to a young girl, a married woman or a widow. Further the author analyses a woman’s position by reviewing separate themes. A legal standing of a woman is analysed with the help of the provisions of the Statutes of Lithuania on the issues of a woman’s person and property. Education of young girls is discussed by accentuating the implantation of social roles. In presenting factors that determined a woman’s place in marriage and the husband-wife relations it is stated that family life of different social strata distinguished itself in both the peculiarity of the way of choosing a spouse and diverse husband and wife relations, which changed on a broad scale: from the extreme patriarchal model to partnership of spouses who valued each other. Motherhood was treated as the most important task of a woman during the period under investigation, therefore the author, when discussing this issue, underlines dangers related to pregnancy and giving birth to health and life of both a baby and the mother. Much attention is devoted to the public activity of women. Though most often it was restricted to the support provided to the Church and the impoverished members of society, the fact that active women of the highest social strata of the Grand Duchy of Lithuania found ways and means of not only participating in management of the family property but also in political life of society is revealed.

ISBN:
8324205497
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3641
Updated:
2013-04-28 15:55:42
Metrics:
Views: 15
Export: