Urzędy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Urzędy
Keywords:
LT
Personalo vadyba / Personnel management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos pagrindinės LDK pareigybių organizacijos raidos tendencijos nuo XIV iki XVIII a. Akcentuojama Vytauto laikų reformų reikšmė pereinant prie pareigybinio ir institucinio valstybės valdymo. Aptariama centrinės ir vietos valdžios pareigybių organizacija, atskirų pareigybių genezė, jų funkcijos, personalinė valdovų politika, nominuojant pareigūnus ir jos pokyčiai elekcinės monarchijos laikais, LDK pareigybės po Liublino unijos su Lenkija. Konstatuojama, kad nuo XVI a. prasidėjo naujos pareigybių organizacijos tendencijos, kuomet didėjo rašytinių potvarkių reikšmė valstybės valdyme, siekta sukurti aiškesnę pareigybių hierarchiją, pastovesnę ir visą šalį padengiančią pareigybių sistemą. Vis dėlto nepaisant įvairių pokyčių, XIV–XVIII a. LDK visuomenėje galima įžvelgti tam tikras pastovias pareigybių struktūras. Per visą laikotarpį išliko glaudus ryšys tarp individo ir giminės karjerų, valdovo dvaras nerealizavo valdžios paskirstymo monopolio ir turėjo atsižvelgti į diduomenės teises valstybės valdyme. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pareigybės; Valdovai; Maršalai; Etmonai; Kancleriai.

ENThe article provides an overview of the development trends of organisation of GDL offices from the 14th to the 18th century. It emphasises the importance of reforms in Vytautas' era in shifting from official to institutional state governance. It discusses the organisation of central and local government offices, genesis of individual offices, their functions, personal policies of rulers in nominating officials and changes in them in the period of electoral monarchy, and GDL offices upon the Union of Lublin with Poland. According to the article, new trends were observed in the organisation of offices from the 16th century amid the growing importance of written ordinances in state governance and aims to create a clearer hierarchy of offices and a fixed national-scale system of offices. Nevertheless, despite various changes, there were certain fixed structures of offices in GDL society in the 14th-18th centuries. There was a close connection between individual and family careers throughout this period, the ruler did not achieve a monopoly of power and had to respect the nobility's rights in state governance.

ISBN:
8324205497
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3640
Updated:
2013-04-28 15:55:41
Metrics:
Views: 9
Export: