Kada nacionaliniams teismams (ne)reikia kreiptis dėl prejudicinio sprendimo?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kada nacionaliniams teismams (ne)reikia kreiptis dėl prejudicinio sprendimo?
Alternative Title:
When do national courts (not)have to apply for preliminary ruling?
In the Journal:
Justitia. 2006, Nr. 3, p. 10-18, 103-104
Keywords:
LT
Europos teisė; Prejudicinis sprendimas; Preliminarus sprendimas; Teismas; Teismų teisė.
EN
Court; Judiciary Law, European Law, Preliminary ruling; Preliminary ruling.
Summary / Abstract:

LT[...] Lietuvai jau kelerius metus esant Europos Sąjungoje, mūsų teismai kartu su kitų valstybių nacionaliniais teismais tapo neatsiejama Europos Sąjungos teismų sistemos dalimi. Bendrijos teisės klausimai teismų praktikoje tampa vis dažnesni, teismai vis dažniau priversti taikyti Bendrijos teisės normas. [...] Bendrijos teisinė sistema įtvirtina teismų bendradarbiavimo mechanizmą, kuris leidžia užtikrinti, kad Bendrijos teisė visose valstybėse narėse būtų taikoma vienodai. Tą leidžia užtikrinti Teisingumo Teismo pateikiami išaiškinimai nacionaliniams teismams. Šie išaiškinamai pateikiami priimant prejudicinius sprendimus, kuriais nacionaliniai teismai turi vadovautis. Trumpai prejudicinio sprendimo procedūrą galima apibūdinti kaip procesą, kurio metu nacionalinis teismas, susidūręs su Bendrijos teisės klausimu, kreipiasi į Teisingumo Teismą, kad šis pateiktų išaiškinimą dėl šio klausimo. [...] Tinkamas teismų bendradarbiavimas yra esminis Bendrijos teisinėje sistemoje, nes taip užtikrinama, kad Bendrijos teisė bus taikoma vienodai visose valstybėse narėse. Nacionaliniai teismai turi deramai vykdyti savo pareigas, kylančias iš Bendrijos teisės, viena iš jų yra bendradarbiavimas su Teisingumo Teismu. Straipsnyje apžvelgiami atvejai, kada nacionaliniai teismai turi teisę kreiptis į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo, o kada įpareigoti tai daryti, ir galimos šios pareigos išimtys, taip pat galimi tokios pareigos nesilaikymo padariniai. Nacionaliniai teismai turi būti ypač atidūs, taikydami Bendrijos teisę, tinkamai vadovautis prejudicinio sprendimo procedūra, taip užtikrindami, kad asmenys galės naudotis Bendrijos teisės jiems teikiamomis teisėmis. [Iš leidinio]

ENLithuanian courts increasingly often have to deal with cases which necessitate application of the European Union law. With the entry of Lithuania into the European Union, our courts, along with the courts of other national states, have become a constituent part of the European court system. The number of issues related with the Community law has constantly been growing in the court practice, and the courts are increasingly often obliged to apply the provisions of the Community law. In a whole range of cases, proper application of the Community law also depends on the appropriate relationship between Lithuanian courts and the European Court of Justice. The Community legal system establishes a mechanism for judicial cooperation, which enables to guarantee uniform application of the Community law in all Member States. This is ensured by the interpretations provided to the national courts by the European Court of Justice. The Court provides its interpretations by means of the preliminary ruling proceedings, and national courts have to be guided by those rulings. The proceedings of preliminary ruling may be briefly described as a procedure, in the course of which a national court, faced with an issue related with the Community law, applies to the Court of Justice with a request to provide interpretation of the issue concerned.A frequently asked question is when the national courts that have to deal with an issue related with the Community law have to refer to the Court of Justice for a preliminary ruling, and in what cases they will be able to decide on the issue themselves. A proper cooperation between courts is fundamental in the Community court system as this is the only way to ensure uniform application of the Community law in all Member States. National courts are obliged to ensure proper performance of their duties arising from the Community law, including the duty to cooperate with the Court of Justice. The article presents a review of those instances when national courts have the right to refer to the Court of Justice with a request for a preliminary ruling, and when they are under the obligation to do so. The author examines possible exceptions to obligatory reference, including the potential consequences of non-performance of this obligation. National courts have to be particularly attentive in applying Community law and be duly guided by the preliminary ruling proceedings in order to ensure that citizens could fully enjoy their rights provided by the Community law. [From the publication]

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Teisinės pasekmės pažeidus pareigą kreiptis į Teisingumo Teismą prejudicinio sprendimo / Regina Valutytė. Jurisprudencija. 2010, Nr. 3 (121), p. 177-194.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36362
Updated:
2017-04-21 10:46:30
Metrics:
Views: 4
Export: