Strengthening enterprise competitiveness by synchronizing supply chain

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Strengthening enterprise competitiveness by synchronizing supply chain
Alternative Title:
Įmonių konkurencingumo stiprinimas sinchronizuojant tiekimo grandinę
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2011, t. 12, Nr. 4, p. 341-347
Keywords:
LT
Apribojimų teorija; Klientų poreikiai; Konkurencinis pranašumas; LEAN; TOC; Tekstilės gamintojai; Tiekimo grandinė.
EN
, LEAN; Competitive advantage; Customer need; Supply chain; TOC; Textile producer; Theory of constraints.
Summary / Abstract:

LTEsant didelei konkurencijai daugelis gamintojų stengiasi sukurti konkurencinį pranašumą mažindami kainas, ir kainų karai yra labai dažnai pasitaikantis reiškinys. Mažos kainos griauna gamintojų pelningumą ir ekonominį įmonės gyvybingumą. Mažos kainos yra trumpalaikis konkurencinis pranašumas, be to, jis gali būti lengvai nukopijuotas kitų įmonių. Tik gamintojai su didele masto ekonomija ir mažomis darbo jėgos sąnaudomis gali leisti sau pardavinėti mažomis kainomis. Rytų Europos gamintojai neturi nei masto ekonomijos, nei mažų darbo jėgos sąnaudų (palyginti su Tolimųjų Rytų gamintojais). Šiame straipsnyje pateikiamos teorinės prielaidos ir praktinė patirtis apie tai, kaip trys Rytų Europos tekstilės gamintojai sukūrė reikšmingą konkurencinį pranašumą, leidusį jiems padidinti klientų bazę daugiau nei tris kartus. Pelningumas padidėjo keturis kartus, o grynasis pelnas – penkis kartus. [Iš leidinio]

ENWhen competition is fierce and many producers try to create a competitive advantage by lowering prices, price wars are very common, but only few survive. Low prices erode producers' margins and economic viability of the company. Low prices are very short- lived competitive advantage as it can be easily imitated by other competitors. Only producers with big economies of scale and low labour costs can afford very low sales prices. Eastern European producers have neither economies of scale nor low labour costs (comparing to Far East producers). This paper provides theoretical background and practical experience of how three Eastern European textile producers created significant competitive edge, which enabled them to increase their customer base more than three times. Profitability has increased by 4 times, and net-profit by 5 times. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36347
Updated:
2018-12-17 13:09:59
Metrics:
Views: 5    Downloads: 4
Export: