"Senosios Lietuvos literatūros" 5 tomas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Senosios Lietuvos literatūros" 5 tomas: recenzija
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2000, t. 38 (1), p. 138-144
Keywords:
LT
5 knyga; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldas; Lotyniškoji raštija; Senoji Lietuvių literatūra; Senoji Lietuvos raštija; XVI amžiaus raštija.
EN
5th book; Heritage Grand Duchy of Lithuania; Latin writings; Lithuania's ancient writings; Old Lithuanian Literature; Writings of the sixteenth century.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto serijos „Senoji Lietuvos literatūra“ 5 knygos „Šešioliktojo amžiaus raštija“ (sudarė Algis Samulionis, Rasa Jurgelėnaitė, Darius Kuolys, Vilnius: Pradai, 2000) recenzija. Tokio solidaus leidinio, skirto specialiai XVI amžiaus raštijai, dar neturėjome. Pasitelktos įspūdingos vertėjų ir komentuotojų pajėgos, pristatomi išties iškilūs epochos tekstai, dauguma jų – pirmą sykį lietuvių skaitytojui. Leidinio „ašį“ sudaro ne, kaip teigiama „Pratarmėje“, Alberto Gostauto ir Augustino Rotundo raštai, bet vieno Rotundo. Reikia manyti, kad ši knyga ir bus vertingiausia kaip Rotundo raštų rinktinė. Leidinyje pateiktiems senosios literatūros tekstų vertimams visų pirma teks šviečiamasis vaidmuo. Vertimai yra sklandūs ir korektiški. Tekstai pristatomi neblogai – komentuojami, palydimi įvadiniais straipsniais. Be tiesiogiai pristatančių poleminius raštus įvadų, leidinyje įdėta ir keletas apibendrinamųjų straipsnių. Įdomus ir provokuojantis yra D. Kuolio straipsnis „Visuomenės raidos projekcijos XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje“. Albino Jovaišo straipsnis „Augustino Rotundo Lietuvos valstybės vizija“ lietuvių istoriografijoje yra solidžiausias darbas apie Vilniaus vaito raštus. Apskritai aptariamasis leidinys vertintinas kaip pavykęs. Neabejotina, kad jis bus naudingas ir studentui, ir specialistui, taps vienu iš nepamainomų leidinių apie XVI amžių. Tai dar viena rimta akistata su ilgus metus ignoruotu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldu, jo autentiškais tekstais.

ENThe article is a review of the fifth book “Šešioliktojo amžiaus raštija” [Writings of the Sixteenth Century] of the series “Senoji Lietuvos literatūra” [Old Literature of Lithuania] of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore (compiled by Algis Samulionis, Rasa Jurgelėnaitė, Darius Kuolys, Vilnius: Pradai, 2000). We have not had such a solid publication intended for 16th-century writings yet. A considerable number of translators and commentators were used to introduce the epoch’s outstanding texts, the majority of which were presented to the Lithuanian reader for the first time. The pivot of the publication is not Albertas Goštautas’ and Augustinus Rotundus’ writings, as “Pratarmė” [Preface] states, but Rotundus’ alone. This book is considered the most valuable as a selection of Rotundus’ writings. Translations of texts of old literature provided in the publication, first of all, have an educational role. Translations are fluent and correct. The texts are presented in quite a good way – they are commented on and preceded by introductory articles. In addition to direct introductions to polemic writings, the publication contains several summarising articles. Darius Kuolys’ article “Visuomenės raidos projekcijos XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje” [Projections of Society Development in 16th-century Writings of the Grand Duchy of Lithuania] is interesting and provocative. Albinas Jovaišas’ article “Augustino Rotundo Lietuvos valstybės vizija” [Augustinus Rotundus’ Vision of the State of Lithuania] is the most solid work on writings of the Vilnius governor in Lithuanian historiography. The publication will undoubtedly be useful to both a student and an expert, and become one of irreplaceable publications on the 16th century.

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36327
Updated:
2020-03-16 20:49:24
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: