Władca

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Władca
Keywords:
LT
13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Baltarusija (Belarus); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTKaip ir kiti Vidurio Europos monarchai, Lietuvos valdovas išaugo iš vyriausiojo genties kariaunų vado. Mindaugo iškilimas sutapo su krikštu ir karaliaus karūnos gavimu iš popiežiaus, tačiau liko neprasitęsusiu epizodu. Nenusistovėjusią ankstyvojo monarcho titulatūrą veikė vokiečių ir rusų terminija. XIV a. pab. įsitvirtino iš pastarųjų perimtas didžiojo kunigaikščio titulas. Atrėmus iš Krėvos sutarties (1385) kilusias Lenkijos siuzerenines pretenzijas, didysis Lietuvos kunigaikštis liko suvereniu krikščioniškuoju valdovu, tačiau išliko dinastinė unija: Lietuva skaitėsi Jogailaičių dinastijos tėvonija, o Lenkija iš jos rinko savo karalius. Didžiojo kunigaikščio inauguracija vyko Vilniaus katedroje, vyskupui uždedant vad. Gedimino kepurę ir did. maršalkai įteikiant kalaviją. Nuo Vytauto Didžiojo atsirado Lietuvos valstybės (did. kunigaikštijos) sąvoka, nebebuvo pripažįstamas Aukso ordos siuzerenitetas Lietuvos valdomose rusų (gudų) žemėse. II Lietuvos statutes, suteikęs seimui įstatymų leidimo teisę, apribojo did. kunigaikščio prerogatyvas. Liublino unija (1569) panaikino did. Lietuvos kunigaikščio inauguraciją, tačiau pripažino realiu jo titulą. Išliko didžiosios kunigaikštijos vėliava kaip jo insignija, Gediminaičių stulpai kaip jo asmeninis herbas, lygiavertė didžiojo Lietuvos antspaudo reikšmė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valdovai; Didysis kunigaikštis.

ENAs other European Monarchs, the Lithuanian ruler had previously been the chief leader of soldiers of the tribe. Mindaugas’ emergence coincided with embracing Christianity and the receipt of the crown from the Pope, however, that was it. The titular traditions of the early monarch were not formed and it was influenced by German and Russian terminology. The title of the Grand Duke was taken from the latter and anchored in the titular traditions terminology in the late 14th century. Having withstood all the Polish claims arising from the Krėva Treaty of 1385, the Grand Duke of Lithuania became the sovereign Christian ruler, however the dynasty union was preserved: Lithuania was considered the motherhood of the Jogaila Dynasty, from which Poland selected its kings. The inauguration of the Grand Duke would take place in the Cathedral of Vilnius, where the Bishop would place the Gediminas hat on the Duke's Head and the Great Marshal would give the Duke the sword. The concept of the state of Lithuania (Grand Duchy) came to light from the times of Vytautas the Great, and Lithuania did not recognise the suzerainty of the Golden Horde in Russian (Belarusian) lands governed by Lithuania. The Second Statute of Lithuania granted the Seimas with the legislative power, thus limiting the privileges of the Grand Duke. The Union of Lublin (1569) abolished the inauguration of the Grand Duke; however, it recognised his title to be real. The flag of the Grand Duchy was left as the Duke’s insignia, the Gediminaičiai columns - as his coat of arms, and the seal of the Grand Duke of Lithuania.

ISBN:
8324205497
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3632
Updated:
2019-11-24 22:44:51
Metrics:
Views: 82
Export: