Litauen : Eine Nation zwischen verschiedenen Kulturen

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Litauen: Eine Nation zwischen verschiedenen Kulturen
Keywords:
LT
19 amžius; 15 amžius; Baltarusija (Belarus); Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTLietuva XXI a. pradžioje yra homogeniška šalis. Tačiau praeityje būta visai kitaip. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) buvo daugiatautė, daugiakonfesinė ir daugiakultūrė. Nuo XV a. Lietuvoje kalbėta lotyniškai, rusiškai (rusėniškai), vokiškai, lenkiškai, totoriškai. Pirmieji ryšiai su Vakarais įgavo negatyvų atspalvį dėl porą šimtmečių vykusio karo. Tuo pat metu Lietuvos valstybė vis plėtėsi į Rytus. Vėliau susidarė bendra Lenkijos ir Lietuvos valstybė, marga tautiniu ir konfesiniu atžvilgiais. Šiandien virš jos griuvėsių gyvuoja 4 valstybės (Lietuva, Lenkija, Baltarusija ir Ukraina). XIX a. kalbiniu pagrindu ėmė formuotis modernioji lietuvių tauta. Natūraliai pakilta prieš lenkų politinį ir kultūrinį įsigalėjimą. Didžiosios Kunigaikštystės laikai imti laikyti lietuvių "aukso amžiumi". XX a. susikūrusi naujoji Lietuvos Respublika išgyveno sparčios modernizacijos laikotarpį, tačiau sovietinė okupacija šį augimą sustabdė. Sovietinis režimas naudojosi internacionalizmo retorika, pabrėždavo daugiatautį ir polikultūrinį SSRS pobūdį. Tačiau faktiškai siekė rusiškojo modelio politinės tautos formavimo, kas griovė lietuvių tautinį identitetą ir prieštaravo lietuvių tautiniams interesams. Po SSRS žlugimo Lietuva oficialiai ir faktiškai orientuota į Vakarus, tačiau po senovei lieka paribio regionu, tiltu tarp kultūrų. Lietuvos praeities tyrimai ir toliau aktualūs Europos Sąjungos integracinių procesų kontekste.Reikšminiai žodžiai: Europėjimas; Istorinės studijos; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra.

ENAt the beginning of the 21st century Lithuania was a homogeneous country. However, in the past the situation was rather different. The Grand Duchy of Lithuania was multinational, multiconfessional and multicultural. From the 15th century the inhabitants of Lithuania spoke Latin, Russian, German, Polish and Tartarian. The first relations with the West acquired a negative undertone due to the two hundred years of war. At the same time the Lithuanian state continued its expansion to the East. Later the joint state of Poland and Lithuania, varied in terms of nations and confessions, came into existence. Today four nations live on the remains of a former state (Lithuania, Poland, Byelorussia and Ukraine). The modern Lithuanian nation started taking shape on the linguistic basis in the 19th century. Lithuanians naturally rose against the Polish political and cultural dominance. The times of the Grand Duchy were considered “the golden age” of Lithuania. The new Republic of Lithuania, which formed in the 20th century, experienced a period of rapid modernization, which was halted by the Soviet occupation. The Soviet regime employed the internationalist rhetorics and emphasized the multinational and politically cultured character of the USSR. However, the Soviets actually strived for formation of a political nation of the Russian model, which damaged the national identity and was in conflict with the national interests of Lithuanians. After the downfall of the USSR Lithuania is officially and actually west focused, however, certain cross-border regions and bridges between cultures still remain. The studies of Lithuania’s past are still relevant in the context of the European Union integration processes.

ISBN:
3830511523
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3626
Updated:
2013-04-28 15:55:27
Metrics:
Views: 24
Export: