Trends and level of development: view to new EU members

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Trends and level of development: view to new EU members
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2005, Vol. 6, no. 2, p. 113-121
Keywords:
LT
Naujos ES narės; Plėtros vertinimas; Rodiklių sistema; Europos Sąjunga (European Union).
EN
Development evaluation; European Union; New the EU members; System of indicators.
Summary / Abstract:

LTNepaisant, kad yra prieinami palyginti sudėtingi metodai, šalių palyginimui plačiausiai taikomas rodiklis yra bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui. Tačiau BVP neatspindi produkcijos socialinių ir aplinkos kaštų ir todėl nėra tinkamas matuoti bendrą gerovės lygį. Be to, remiantis BVP sunku įvertinti technologinę pažangą ir kokybės patobulinimus. Dėl BVP vienam gyventojui ribotumo tapo svarbu naudoti rodiklių rinkinį, kurio pagalba galima užpildyti spragas ir atspindėti visą situaciją ir šalių išsivystymo lygį pateikiant visas tris dimensijas: ekonominę, socialinę ir aplinkos. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti ir įvertinti esamas rodiklių sistemas ir jomis remiantis pagrįsti tinkamiausią rodiklių komplektą, skirtą vertinti naujų Europos Sąjungos narių ir siekiančių prisijungti šalių tendencijas ir išsivystymo lygį. Buvo sukurta nauja vertinimo sistema, sudaryta iš 12 statistiškai išmatuojamų rodiklių. Detali statistinių duomenų analizė leido apskaičiuoti kiekvieno rodiklio vystymosi tendencijas ir apibendrinti kryptis, kuriomis šalys juda siekdamos tvarios plėtros. Siekiant tyrimo skaidrumo, buvo sudaryta pagrindinių rodiklių lentelė. Lyderio pozicija reitinguose priklauso Kiprui. Baltijos šalys užima tik vidutines pozicijas, neatsižvelgiant į reitingavimą pagal išlaidas žmogiškiesiems ištekliams ir šiltnamio dujų emisiją. Taip pat reikia pabrėžti, kad Estija užima lyderio poziciją pagal investicijas į informacines technologijas, o tai gali būti labai svarbu tolimesniam vystymuisi.

ENThe paper deals with evaluation of development level of new European Union members and 3 acceding counties. Authors elaborate existing systems of indicators and modern ranking methods used for indicated purpose. Presented analysis argues for superiority of statistical methods over qualitative ones in process of qualified evaluation of development level achieved by particular countries. New system comprising 12 indicators has been presented. The chosen set of indicators have emphasized three the most important dimensions, which provide stability of countries: economical, social and environmental. Evaluation of development tendencies during the last years of new the EU members and ascending countries has been done. Closer look at development level achieved by chosen countries comparing to that of EU-15 has been taken. [text from author]

DOI:
10.1080/16111699.2005.9636099
ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36247
Updated:
2021-04-14 13:02:30
Metrics:
Views: 1
Export: