Staroobrzędowcy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Staroobrzędowcy
Alternative Title:
The Old Believers
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika. ATR (1569 - 1795) / Polish-Lithuanian Commonwealth.
Summary / Abstract:

LTLigšiolinė sentikybės Lietuvoje istoriografija dar nepakankamai gausi ir daugelis rusų sentikių Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) ir Abiejų Tautų Respublikoje (ATR) istorijos klausimų dar lieka be atsako. Straipsnis supažindina su sentikių bepopių (pirmiausia fedosejininkų) istorija LDK šiaurės vakarų regione (XVII a. II pusė–1795 m.). Pateikiamas sentikybės apibrėžimas, trumpai apžvelgiami tragiški Rusijos stačiatikių bažnyčios įvykiai XVII a. viduryje, rusų emigracijos į LDK pradžia, motyvai, eiga, bepopių bažnytinės organizacijos kūrimasis ir gyvavimas LDK, sentikių socialinė padėtis LDK visuomenėje. Sentikių pasitraukimas iš Rusijos buvo stačiatikių bažnyčios skilimo ir socialinės rusų valstiečių priespaudos padarinys. Pirmieji sentikiai Lietuvoje (LDK šiaurės vakarų regionas) įsikūrė 1679 m., masinė imigracija į LDK prasidėjo XVIII a. 2-ame deš. XVIII a. pab. įvairių srovių sentikių ATR buvo nuo 100 iki 180 tūkst. Skaičiumi jie (tarp religinių mažumų) lenkė arba prilygo tik judėjams, panašiai buvo protestantų; sentikiai keliskart viršijo kitas tradicines religines mažumas. XVII a. II pusėje–XVIII a. sentikiai Respublikoje buvo laisvi žmonės – turėjo teisę pereiti pas kitą dvarininką. Nagrinėjant sentikių imigracijos į LDK motyvus, svarbu ne tik sudėtinga jų religinė ir socialinė padėtis Rusijoje, tačiau ir palanki santykinio tikybinio pakantumo LDK atmosfera, vietos dvarininkijos ekonominiai interesai bei „stichinis“ migracijos pobūdis. Tai sudarė palankias sąlygas gana skaitlingos sentikių fedosejininkų bendruomenės egzistavimui LDK šiaurės vakarų regione. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Krikščionių bendruomenės; Sentikiai; Bažnyčios istorija; Christian communities; Old ritual orthodox believers; Church history.

ENThe current historiography of the Old Believers in Lithuania is not sufficiently abounding yet thus many questions of history of the Russian Old Believers in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) and the Commonwealth of the Two Nations (CTN) remain unanswered. The article presents the history of the priestless Old Believers (mainly the Fedoseevtsy) in the northwestern region of the GDL (2nd half of the 17th century to 1795). The article presents a description of the Old Believers, briefly overviews tragic events of the Russian Orthodox Church in the 17th century, emigration of Russians to the GDL, history of the priestless church in the GDL, social status of the Old Believers in society of the GDL. The exodus of Old Believers from Russia was a consequence of the Schism of the Russian Orthodox Church and social repression of Russian peasants. First Old Believers settled down in Lithuania (in the northwestern region of the GDL) in 1679, a massive migration to the GDL started in the 2 decade of the 18th century. By the end of the 18th century there were 100,000 – 180,000 Old Believers of different kinds in the CTN. Their number (among religious minorities) was equal or greater only than that of Jews, Protestants were in similar numbers; the Old Believers by several times exceeded other traditional religious minorities. In the 2nd half of the 17th century – 18th century in the Republic the Old Believers were free people. Atmosphere of favourable tolerant interreligious relations in the GDL, economic interests of local landlords created favourable conditions for existence of a numerous community of the Fedoseevtsy Old Believers in the northwestern region of the GDL.

ISBN:
8324205497
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3620
Updated:
2013-04-28 15:55:22
Metrics:
Views: 17
Export: