Kelionė prieš srovę, arba Pasislėpusios gyvenimo prasmės ir tiesos beieškant

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kelionė prieš srovę, arba Pasislėpusios gyvenimo prasmės ir tiesos beieškant
Alternative Title:
Jonas Mikelinskas’ creative work in the vortexes of tragic time
In the Journal:
Žiemgala. 2008, Nr. 2, p. 39-47
Keywords:
LT
Apsakymas; Biografija; Estetika; Estetinės nuostatos; Etika; Etiniai postulatai; Filosofija; Genezė; Jonas Mikelinskas; Kūrybos apžvalga; Kūrybos pasaulis; Mikelinskas; Novacija; Poetika; Romanas.
EN
Aesthetic provisions; Aesthetics; Biography; Creative World; Ethical postulates; Ethics; Genesis; Jonas Mikelinskas; Mikelinskas; Novation; Novel; Philosophy; Poetics; Short story; Survey of creative works.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Jono Mikelinsko kūrybos apžvalga, analizuojami bendrieji J. Mikelinsko kūrybos principai ir jo potencialios meninės raiškos galimybės, atskleidžiamas prozininko novatoriškumas. Pažymima, kad J. Mikelinsko kūryba yra unikalus reiškinys Lietuvoje, nes rašytojas niekad nėjo savo laikmečio padiktuotomis kryptimis, visada siekė asmenybės ir kūrybos laisvės. Pateikiama rašytojo biografija, aprašomi įvykiai ir žmonės, turėję įtakos J. Mikelinsko kaip rašytojo susiformavimui. Nagrinėjami romanai „Nepagirtas tarp moterų“, „Nors nešvietė laimėjimo viltis“, „Genys yra margas“, „Čia ir dabar“ ir kt., apysaka „Anonimas“, apsakymai. Iškeliami pagrindiniai J. Mikelinsko kūrybos principai, kurių svarbiausiuoju autorius laiko nuostatą, kad estetikos nebūna be etikos, pažymėdamas, jog J. Mikelinskas dažnai savo kūryboje orientuojasi į I. Kanto kategorinį imperatyvą tiek, kad etika kai kuriuose kūriniuose laimi prieš estetiką. Taip atsitinka, kai į pirmą vietą rašytojo romanuose iškyla aplinkybių diktato ir laisvo apsisprendimo problemos, sąžinės, atsakomybės klausimai, kai kalbama apie pasirinkimo laisvę, metant iššūkį likimui ir aplinkybėms. Atkreipiamas dėmesys į egzistencinius rašytojo kūrybos elementus, teigiant, kad žmogus pasmerktas laisvei, į psichoanalizės motyvus, nagrinėjant pasąmonės problemas. Aptariama rašytojo stilistika. Daroma išvada, kad J. Mikelinsko kūryba nesilaikė sovietinių rašymo taisyklių, o pagrindinis estetinis principas sutapo su etiniu - ištikimybe savo moraliniams principams.

ENArticle discusses the works by Jonas Mikelinskas, general principles of his creation and his potential artistic expression possibilities, reveals innovative character of his prose. Creation by J. Mikelinskas is described as unique phenomenon in Lithuania, since the writer never followed the trends dictated by the time, always aspired for freedom of an individual and creation. Writer's biography is introduced, events and people who influenced formation of J. Mikelinskas as a writer are described. The article contains analysis of the novels: „Nepagirtas tarp moterų“ [Unpraised among Women], „Nors nešvietė laimėjimo viltis“ [Though no Hope of Victory Was Shining], „Genys yra margas“ [Woodpecker is Spotted], „Čia ir dabar“ [Now and Here], etc., short story „Anonimas“ [Anonym], stories. The key principles of J. Mikelinskas' creation are highlighted, the most important of which in the author's opinion is the belief that aesthetics cannot exist without ethics, noting that J. Mikelinskas often refers to I. Kant's categorical imperative in his works to the extent that ethics in some of his works wins over aesthetics. It happens when the problems of the dictate of circumstances and free choice, issues of honesty, responsibility come to the first place in the writer's novels, when the freedom of choice is discussed, challenging the destiny and circumstances. Existential elements of the writer's works are highlighted, stating that a human being is doomed to freedom, psychoanalysis motives, when discussing the problems of subconsciousness. Writer’s style is discussed. Conclusion is drawn that J. Mikelinskas did not follow the soviet rules of writing, while the central aesthetic principle coincided with the ethical principle, i.e. loyalty to one's moral principles.

ISSN:
1392-3781
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36190
Updated:
2018-12-17 12:23:32
Metrics:
Views: 16
Export: