IKT taikymas gamtamoksliniame ugdyme atliekant pedagoginę praktiką : situacija ir ją lemiantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
IKT taikymas gamtamoksliniame ugdyme atliekant pedagoginę praktiką: situacija ir ją lemiantys veiksniai
Alternative Title:
Applying ICT in natural science education within teaching practice: the present situation and determining factors
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2007, Nr. 3 (20), p. 5-12
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTInformacinėje visuomenėje mokykloms bus reikalingi mokytojai, turintys gerus technologinius gebėjimus ir gebantys efektyviai juos pritaikyti pamokose. Pastebima, kad dauguma universitetų rengia mokytojus naudoti IKT, tačiau nesidomi, kaip mokytojams pavyksta integruoti IKT edukacinėje praktikoje. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip IKT mokyme atlikdami pedagoginę praktiką taiko VPU gamtamokslinių dalykų studentai. IKT taikymas nagrinėjamas atsižvelgiant į subjektyvius veiksnius: lytį informatikos mokymosi patirtį vidurinėje mokykloje, įstojimo į universitetą pobūdį tolimesnio mokymosi perspektyvas, motyvaciją dirbti pedagoginį darbą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gamtamokslinis ugdymas; Pedagoginė praktika; Educational practice; Natural science; Nature science education; Pedagogical practice.

ENApplying ICT in teaching practice is little researched. The studies focusing on the subjective factors of ICT application in educational practice of natural sciences are very rare. The investigation may include motivation for pedagogical work, the need for continuing studies, different experiences of applying ICT etc. The problem of research has been determined by such preconditions as the present situation of applying ICT teaching natural sciences during pedagogical practice and subjective factors determining the latter educational phenomenon. The goal of research is to analyse the use of ICT in natural science education concerning the subjective factors defining this educational phenomenon. The object of research is ICT application in natural science education. The techniques of literature analysis, questioning and mathematical statistics have been applied to conduct research. 300 students carrying on teaching practice in natural sciences have been surveyed. The following subjective factors marking ICT application in educational practice of natural sciences have been established: the sex, learning experience gained in secondary school, the character of entering the university, the outlooks for future studies and motivation for pedagogical job. The number of male rather than female students using ICT in educational practice in natural sciences is gradually increasing. The students having previous experience gained in the last two years of studies in upper secondary school more frequently and efficiently apply ICT in practice. Professional motivation for pedagogical job has no relations with applying computers in educational practice. [From the publication]

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
Pedagogo IKT kompetencijos dinamiškos struktūros pagrindimas / Palmira Jucevičienė, Vaino Brazdeikis. Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 2 (39), p. 70-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36165
Updated:
2021-02-25 10:00:30
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: