Sustainable agriculture in Lithuania: economic and managerial issues

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sustainable agriculture in Lithuania: economic and managerial issues
In the Journal:
Latvijas Universitātes raksti [LU Raksti] [Acta Universitatis Latviensis]. 2005, sēj. 690, p. 327-353
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTDarni žemdirbystė sintezuoja daug koncepcijų, susijusių su žemės ūkio praktikomis ir jų socioekonominiu poveikiu. Bendru atveju galima teigti, kad darni žemdirbystė turi būti ekologiška, ekonomiškai gyvybinga ir socialiai atsakinga. Straipsnio tikslas yra nustatyti ekologinės žemdirbystės turinį, įskaitant problemas žvelgiant ekonominio vystymo darnos požiūriu. Nepaisant deklaratyvaus pobūdžio, galima identifikuoti darnos socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos aspektus. Remiantis įvairių teoretikų teorinėmis prielaidomis galima interpretuoti ir nustatyti tris pagrindines požiūrių į darnią plėtrą grupes, kurios leidžia darnią plėtrą analizuoti kaip ekologinės, ekonominės ir socialinės sistemų sąsają, taip pat atsižvelgiant į etiškumo aspektą. Darni plėtra, kaip ji išdėstyta Darbotvarkėje 21, turi tris tiesiogines dimensijas – socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos, bei netiesioginę – institucinę. Tai galima vizualizuoti „darnos prizme“. Nepaisant darnios žemdirbystės potencialo, iš kurio naudos gautų visi – ūkininkai, kaimo bendruomenės, aplinka ir nacionalinės ekonomikos, tam vis dar yra daug kliūčių. Lietuvoje egzistuoja visos sąlygos ekologinių produktų gamybai: palanki ekologinė situacija, valstybės parama, besiplečianti vietinė ir užsienio ekologinių produktų rinka, nacionalinis ir tarptautinis sertifikavimo įmonės „Ekoagros“ pripažinimas. Visa tai sudaro galimybes eksportuoti ekologinius produktus.Reikšminiai žodžiai: Ekologinis ūkininkavimas; Ekonomika; Rinkodara; Tvari plėtra; Tvarus vystymasis; Tvarus žemės ūkis; Valdymas; Ecological farming; Economics; Lithuania; Management; Marketing; Sustainable agriculture; Sustainable development.

ENSustainable agriculture synthesizes a variety of concepts associated with agricultural practices and their socio-economic impacts. In general, it can be argued, a sustainable agriculture must be ecologically sound, economically viable, and socially responsible (Ikerd, 1994). In this article some requirements for the development of sustainable agriculture in Lithuania are analysed within the Ecological economics and marketing framework. First, the concept of sustainable development from the capital perspective is discussed shortly. Then sustainable agriculture is discussed within the context of environmental economics and marketing. After this more theoretical part, trends of sustainable agriculture in EU and requirements for the development of sustainable agriculture in Lithuania are elaborated. [text from author]

ISSN:
1407-2157
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/361
Updated:
2020-07-30 12:10:34
Metrics:
Views: 15
Export: