Auditorių ir audito įmonių veiklos kokybės kontrolė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Auditorių ir audito įmonių veiklos kokybės kontrolė
Alternative Title:
Control of activity quality of auditors and audit companies
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2006, Nr. 1, p. 106-110
Keywords:
LT
Audito kokybė; Audito kokybės kontrolės komitetas; Audito įmonė; Auditorius.
EN
Audit Quality Control Committee; Audit company; Audit company, Audit quality; Auditor.
Summary / Abstract:

LTAuditorių ir audito įmonių veiklos kokybės kontrolė pradėta vykdyti 2002 metais priėmus Audito kokybės kontrolės komiteto darbo reglamentą, pagal kurį audito kokybės kontrolės subjektais tapo audito įmonės ir auditoriai. Ištyrus auditorių ir audito įmonių veiklos kokybės kontrolės mastą Lietuvoje nustatyta, kad pagal LR audito įstatymą audito įmonės ir jose dirbantys auditoriai turi būti tikrinami ne rečiau kaip kas penkeri metai; ypatingas dėmesys skiriamas toms audito įmonėms, kurios atlieka viešojo sektoriaus auditą – jos turi būti tikrinamos ne rečiau kaip treji metai. Išanalizavus dažniausiai pasikartojančius trūkumus galima teigti, kad audito įmonės ne visuomet paiso nacionalinių audito standartų ir etikos kodekso reikalavimų, neturi reikiamos informacijos ir nepakankamai dėmesio skiria vidaus kokybės kontrolės sistemos sukūrimui, taisyklių ir procedūrų, reglamentuojančių kiekvieną jos elementą, parengimui bei nuolatiniam taikymui praktikoje audito metu. Išanalizavus auditoriams ir audito įmonėms skiriamas nuobaudas už audito atlikimo kokybės pažeidimus nustatyta, kad drausminių nuobaudų skaičius kasmet auga. Tai ne visuomet sąlygoja prasta auditorių ir audito įmonių veiklos kokybė. Didėjant auditorių kontrolierių patirčiai, nustatomi sudėtingesni pažeidimai, kurie anksčiau ne visuomet būdavo pastebimi. Audito kokybės kontrolės gerinimą įtakoja naujai priimami tarptautiniu mastu auditą reglamentuojantys dokumentai. Tik pasiekus svarbiausią audito kontrolės tikslą – užtikrinti finansinės atskaitomybės audito kokybę, gali būti sustiprintas visuomenės pasitikėjimas auditoriaus išvada.

ENThere are investigated the quality control system of activity of auditors and audit companies in the paper. The quality control system of activity of auditors and audit companies is implemented, ensured functioning, analyzed, and evaluated by the Audit Quality Control Committee under the Lithuanian Chamber of Auditors. When the analysis of reports of this Committee was made, the main fields of notes and suggestions about the inspection of audit companies and auditors are identified: 1) do they follow the Law on Audit of the Republic of Lithuania and other legal acts; 2) do they follow the standards on audit; 3) do the audit quality control system acts; 4) do they follow the Code of Auditor's Professional Ethics. If the significant violations in these fields are identified, the auditors and audit companies are disciplinary penalized. The research was made using the analysis and synthesis of normative, economical literature, and statistical data. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36056
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 25    Downloads: 10
Export: