Recognition of a new teacher's role in student-centered environment

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Recognition of a new teacher's role in student-centered environment
Alternative Title:
Naujojo dėstytojo vaidmens pripažinimas aplinkoje orientuotoje į studentą
In the Journal:
Kultūra - Ugdymas - Visuomenė. 2005, Nr. 1, p. 266-271
Keywords:
LT
Besimokantysis; Motyvacija; Savidirektyvus mokymasis; Savidirektyvus ugdytinis; Savidirektyvus ugdytojas; Į save orientuotas mokytojas; Į save orientuotas/savarankiškas mokymasis.
EN
Motivation; Self-directed learner; Self-directed lererner; Self-directed teacher; Self-directed/autonomous learning; Self-directed/autonomous lererning; Slf-directed teacher.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama dėstytojo vaidmens svarbi įtaka autonominių svetimosios kalbos studijų kontekste. Suteikiant studentams daugiau autonomiškumo ir atsakomybės už jų pačių mokymąsi, dėstytojas turi naudotis savidirektyviais kalbos mokymo principais. Autorės pateikia tyrimo rezultatai, kuris buvo atliktas dviejuose Lietuvos universitetuose. Minėto tyrimo tikslas buvo išnagrinėti padėtį, ieškoti kėlių, kaip išmokyti studentus savarankiškai turtinti kalbą, jos savivaldos ir savikorekcijos ir apibrėžti dėstytojo vaidmenį šiame kontekste. Padėties tyrimai parodė, jog studentų kalbos turtinimas yra sąlygotas vien dėstytojo veikla. Tas studentas, kuriam dėstytojas pateikia naują medžiagą tik pagal vadovėlį, sunkiai visapusiškai išmoksta žodžius, nesugeba savarankiškai turtinti savo kalbos, vadovaujasi tik atskiromis žodyninio darbo strategijos. Daroma išvada, kad dėstytojo vaidmuo turi ypatingai didelę įtaką studentų autonomiškumui ir savidirektyvai mokymosi procese. [Iš leidinio]

ENThe paper presents the problem of the teacher's role where a student is an active participant. The authors compare teacher-directed learning with student-directed learning and indicate a number of dimensions in which learners move away from dependence on the teacher. It is emphasized that a modem self-directed teacher should develop his/her professional competence and ability to self-reflect throughout their career. Some reasons for promoting independent language learning are given. The research took place in a form of questionnaire and was designed for the teachers of English. The aim of it was to comprehend what were the "know-hows" that teachers used to enrich their students' acquisition of new words. The results of a short-term pedagogical experiment as a part of the longitudinal study are presented. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36013
Updated:
2017-03-07 13:12:30
Metrics:
Views: 3
Export: