Mokomasis prancūzų - lietuvių kalbų verslo žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokomasis prancūzų - lietuvių kalbų verslo žodynas
Alternative Title:
Dictionnaire d’apprentissage franco-lituanien des affaires
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2005.
Pages:
118 p
Keywords:
LT
Leksikografija / Lexicography; Prancūzų kalba / French language; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTŠis mokomasis prancūzų-lietuvių kalbų verslo žodynas skiriamas studentams, studijuojantiems verslo, įstaigų, transporto vadybą. Jis taip pat turėtų padėti daug ką geriau suprasti kiekvienam vartotojui, besidominčiam verslu, bankų paslaugomis ir ekonomikos reiškiniais, dalyvaujančiam šios srities mokslinėse konferencijose, profesinėse stažuotėse, mokslo tiriamajame darbe, su Europos šalių atitinkamų sričių specialistais bendraujantiems žmonėms ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems prancūzų kalba parašytomis knygomis ir rašantiems bei publikuojantiems mokslo ar verslo straipsnius užsienio spaudoje. Nesiekta į žodyną sudėt visų verslo srities terminų, stengtasi pateikti svarbiausius. Renkant terminus buvo atsižvelgta į jų vartojimo dažnį pedagoginėje ir mokslinėje prancūzų literatūroje. Žodyne gausu pavyzdžių, kurie iliustruoja atskirų žodžių reikšmę, jų vartoseną, nemažai frazeologizmų ir priežodžių. Žodynas sudarytas lizdiniu būdu. Terminai išdėstyti abėcėlės tvarka, lizdų ir polizdžių terminai spausdinami pajuodintu šriftu. Dažnai sinonimiškai šalia lietuviškų terminų pateikiami ir tarptautiniai, pavyzdžiui ištekliai, atsargos ir resursai. Nurodoma ir stilistinio žodžio apibūdinimo pažyma (pvz. prk), ir termino vartosenos sritis (fin., buh. ir pan.).Reikšminiai žodžiai: Žodynai; Leksikografija; Prancūzų kalba; Verslo sąvokos.

ENThe educational French-Lithuanian business language dictionary is dedicated to those studying business, office and transport management. The dictionary is also likely to assist other persons, interested in business, banking services and economic phenomena and participating in scientific conferences, professional traineeships and scientific research, the people, communicating with European specialists of the corresponding areas and other persons, using books in French or publishing scientific or business related articles in foreign press. The compilers did not attempt to include all the business terms, they provided the most important ones. When collecting the terms, the frequency of their use in scientific and pedagogical French literature was taken into consideration. The dictionary is full of examples, illustrating the meaning and usage of individual words, there is a good deal of phraseological units and sayings. The dictionary is compiled in a nested way. The terms are presented in the alphabetical order, the terms in nests and sub-nests are presented in bold letters. Quite frequently the Lithuanian terms are accompanied by international synonyms, for instance, resources, reserves and stock. The mark of stylistic characterization of the word (for instance, fig.) and the term use sphere (fin., acc., etc.) are also provided.

ISBN:
9986059135
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3597
Updated:
2020-07-30 09:57:04
Metrics:
Views: 21
Export: