Учебные тексты родного и русского языков в аспекте лексикостатистического анализа

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaRusų kalba / Russian
AntraštėУчебные тексты родного и русского языков в аспекте лексикостатистического анализа
Kita antraštėThe Lexicostatistical Analysis of Educational Texts in the Native and Russian Languages
AutoriaiKorsakas, Juozas
KnygojeНационально-культурный компонент в тексте и языке : материалы докладов III Международной научной конференции, 7-9 апреля 2005 г., Минск. ч. 1 . Минс, P. 114-115
Reikšminiai žodžiai
LTMokymo priemonės; Statistinė analizė; Leksika; Astronomijos terminai; Gimtoji kalba; Rusų kalba
ENTextbook; Statistical analysis; Vocabulary; Astronomic terms; Native language; Russian language
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje aprašomas tyrimas, kurio metu leksiniu aspektu analizuoti pradinės ir vidurinės mokyklų įvairių sričių (literatūros, fizikos, chemijos, matematikos, istorijos ir t. t.) vadovėlių (rusų kalba) tekstai. Tyrimo tikslas – naudojant statistinį metodą išanalizuoti vadovėliuose vartojamų žodžių leksemų vartojimo tendencijas ir leksinę įvairovę. Išsamiau straipsnyje aptariamas astronomijos vadovėlio žodynas ir terminų leksinė įvairovė jame. Išanalizavus astronomijos terminus, pavartotus vadovėlyje, daroma išvada, kad mokiniams jie gali būti neaiškūs dėl reto jų vartojimo ir sąsajų su jau žinomais žodžiais ar terminais nebuvimo. Vadovėlių autoriams rekomenduojama pateikti žodynėlius, kuriuose nauji terminai būtų apibūdinami jau žinomais žodžiais, o tekstuose juos kartoti daugiau kartų.

ENThe article describes a research during which the texts (in Russian) of primary and high-school textbooks of various subjects (Literature, Physics, Chemistry, Mathematics, History etc.) were analyzed from the lexical point of view. The aim of the research was to apply statistical method to analyze the usage patterns and lexical variety of the lexemes of various words used in the textbooks. The vocabulary of the textbook of Astronomy and the lexical variety of terms employed in it are discussed in more detail in the article. Having analyzed the terms of Astronomy, used in the textbook, a conclusion is drawn that they may be unclear to the pupils due to their rare usage and the absence of links to familiar words and terms. The authors of the textbooks are recommended to provide glossaries where new terms would be defined in familiar words and to use them in the texts more frequently.

ISBN9854600521
Mokslo sritis
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3595
Atnaujinta2019-02-08 18:57:40
Metrika Peržiūros: 1