Учебные тексты родного и русского языков в аспекте лексикостатистического анализа

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Учебные тексты родного и русского языков в аспекте лексикостатистического анализа
Alternative Title:
The Lexicostatistical Analysis of Educational Texts in the Native and Russian Languages
Keywords:
LT
Gimtoji kalba / Native language; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Pedagogika / Pedagogy; Rusų kalba / Russian language; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomas tyrimas, kurio metu leksiniu aspektu analizuoti pradinės ir vidurinės mokyklų įvairių sričių (literatūros, fizikos, chemijos, matematikos, istorijos ir t. t.) vadovėlių (rusų kalba) tekstai. Tyrimo tikslas – naudojant statistinį metodą išanalizuoti vadovėliuose vartojamų žodžių leksemų vartojimo tendencijas ir leksinę įvairovę. Išsamiau straipsnyje aptariamas astronomijos vadovėlio žodynas ir terminų leksinė įvairovė jame. Išanalizavus astronomijos terminus, pavartotus vadovėlyje, daroma išvada, kad mokiniams jie gali būti neaiškūs dėl reto jų vartojimo ir sąsajų su jau žinomais žodžiais ar terminais nebuvimo. Vadovėlių autoriams rekomenduojama pateikti žodynėlius, kuriuose nauji terminai būtų apibūdinami jau žinomais žodžiais, o tekstuose juos kartoti daugiau kartų.Reikšminiai žodžiai: Mokymo priemonės; Statistinė analizė; Leksika; Astronomijos terminai; Gimtoji kalba; Rusų kalba; Textbook; Statistical analysis; Vocabulary; Astronomic terms; Native language; Russian language.

ENThe article describes a research during which the texts (in Russian) of primary and high-school textbooks of various subjects (Literature, Physics, Chemistry, Mathematics, History etc.) were analyzed from the lexical point of view. The aim of the research was to apply statistical method to analyze the usage patterns and lexical variety of the lexemes of various words used in the textbooks. The vocabulary of the textbook of Astronomy and the lexical variety of terms employed in it are discussed in more detail in the article. Having analyzed the terms of Astronomy, used in the textbook, a conclusion is drawn that they may be unclear to the pupils due to their rare usage and the absence of links to familiar words and terms. The authors of the textbooks are recommended to provide glossaries where new terms would be defined in familiar words and to use them in the texts more frequently.

ISBN:
9854600505
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3595
Updated:
2019-02-08 18:57:40
Metrics:
Views: 8
Export: