Die Litauischen Kompositionsschulen. Entwurf einer Genealogie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Die Litauischen Kompositionsschulen. Entwurf einer Genealogie
Keywords:
LT
A. Račiūnas; Genealogija; J. Gruodis; J. Juzeliūnas; Lietuvių kompozicinė mokykla; Lietuvių kompozitorių mokyklos; Lietuvių profesinė muzika; Muzikos stiliai; O. Balakauskas.
EN
A. Račiūnas; Genealogy; Geneology; J. Juzeliūnas; J.Gruodis; Lithuanian composers schools; Lithuanian composers' schools; Lithuanian composition school; Lithuanian professional music; Musical styles; O. Balakauskas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami kompozitorių ugdymo sistemos klausimai Lietuvoje. Nors sąvoka “kompozitorių mokykla” seniai figūruoja muzikologijos tekstuose, kaip teorinė sąvoka ji nėra pakankamai apmąstyta ir konceptualizuota. Muzikologijos tekstų tyrimas rodo, kad ši sąvoka praktiškai taikoma skirtingiems reiškiniams apibūdinti ir iki šiol suvokiama nediferencijuotai. Teoriniame diskurse stokojama fundamentalių darbų, skirtų jos reikšmių spektro atskleidimui. Straipsnyje remiamasi Algirdo Ambrazo darbuose apie Juozą Gruodį pasiūlyta hierarchine trinare kompozitorių mokyklų samprata. Daugiausia dėmesio skiriama stambiausių Lietuvos pedagoginių kompozitorių klasių bei mokyklų mokytojų – Juozo Gruodžio. Juliaus Juzeliūno, Eduardo Balsio ir Osvaldo Balakausko – kūrybos pozicijų ir pedagogikos metodikų analizei. Gilinamasi į šių kompozicijos klasių bei mokyklų santykį su J. Gruodžio suformuota nacionalinio modernizmo idėja. Pagrindžiamas nelygiaverčių sąvokų “kompozicijos klasės’ ir “kompozitorių mokykla” skirtumas ir išryškinamas šių sąvokų turinys. Genealogijos aspektu Lietuvos muzikos kultūros istorijoje išskiriamos dvi – J. Gruodžio ir O. Balakausko – pedagoginės kompozitorių mokyklos. Reziumuojama, kad nors šiuolaikinė Lietuvos muzika yra įsisavinusi įvairias tradicijas, metodus, taisykles, vis dėlto išskirtini minėti du pagrindiniais kompozicijos šeimos medžiais, kurių šaknys – Lietuvos kultūros istorijos lauke, todėl tikėtina, jog jie toliau sėkmingai augs ir šakosis.

Related Publications:
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Juozas Gruodis: prie lietuvių tautinės kompozitorių mokyklos ištakų / Algirdas Jonas Ambrazas. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): jo laikas ir mūsų laikas / sudarytojos Gražina Daunoravičienė, Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. P. 115-132.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35935
Updated:
2020-01-16 13:05:54
Metrics:
Views: 35
Export: