Antanas Vaičiūnas - dainos puoselėtojas Klaipėdos krašte

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antanas Vaičiūnas - dainos puoselėtojas Klaipėdos krašte
Alternative Title:
Antanas Vaičiūnas - a nurturer of Klaipėda region
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 16, p. 77-97
Keywords:
LT
Antanas Vaičiūnas; Choras; Choras, chorvedys; Chorvedys; Daina; Dainų šventė; Klaipėdis kraštas; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Kompozitorius; Koncertas.
EN
Antanas Vaičiūnas; Choirmaster; Chorus; Composer; Concert; Klaipėda region; Song; Song Festival; Songs festival.
Summary / Abstract:

LTKlaipėdos kraštui susijungus su nepriklausoma Lietuvos valstybe, nuo 1923 m. nepaprastai suaktyvėjo šio krašto lietuviškoji kultūra, nes lietuvininkų, nuo seno saugojusių savo tautiškąją tapatybę, siekius geranoriškai parėmė ir į kultūrinį darbą įsijungė Didžiosios Lietuvos lietuviai. Tarp 1923-1938 m. persikėlusių į Klaipėdos kraštą Didžiosios Lietuvos gyventojų nemaža buvo ir meno žmonių, muzikų. Tarp jų – viena ryškiausių ir talentingiausių asmenybių, tragiško likimo choro dirigentas, pedagogas Antanas Vaičiūnas (1890-1932). Straipsnyje norima atskleisti jo asmenybę, nagrinėjamas šio talentingo lietuvių muziko, kompozitoriaus, kultūros veikėjo indėlis į Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinę kultūrą, išryškinami jo nuopelnai. A. Vaičiūnas, įgijęs profesionalų muzikinį išsilavinimą Varšuvos, Maskvos, Odesos, Rygos, Prahos konservatorijose, vadovavęs chorams daugelyje Lietuvos ir užsienio miestų, apsigyvenęs Klaipėdoje (1923-1932) aktyviai įsijungė į šio krašto muzikinį gyvenimą. Jis čia organizavo chorus, koncertavo, dalyvavo kameriniuose koncertuose kaip dainininkas solistas (bosas). 1926 m. A. Vaičiūnas buvo išrinktas Klaipėdos giedotojų draugijų sąjungos vadovu. Suorganizavo pirmąją visuotinę krašto lietuvių dainų šventę, kurioje dalyvavo Klaipėdos krašto ir Didžiosios Lietuvos chorai. A. Vaičiūnas kūrė chorines ir solines dainas, kurių dauguma turi ryškų patriotinį koloritą. Kaip ir daugelis to meto menininkų, jis siekė kelti lietuvių pasididžiavimą savo kilme, tautinę dvasią.

ENThis article treats of the contribution toward musical culture of Lithuania and Klaipėda region that has been made by the talented Lithuanian musician, kapellmeister, composer, cultural character Antanas Vaičiūnas. A. Vaičiūnas has qualified as a professional musician at Warsaw, Moscow, Odessa, Riga and Prague conservatoires. He has been a director of choruses in various cities in Lithuania and abroad. Living in Klaipėda (1923-1932) A. Vaičiūnas was one of the most active musicians in this region. He organized choruses, gave the concerts, participated in chamber concerts as a soloist (bass). In 1926 he was elected a director of Union of Klaipėda Chanters Associations. A. Vaičiūnas was an organizer of the first Songs Festival in the region. The participants of this festival were choruses of Klaipėda region and the rest part of Lithuania. A. Vaičiūnas also composed choral and solo songs. [text from author]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35923
Updated:
2018-12-17 11:14:20
Metrics:
Views: 4    Downloads: 3
Export: