Ilgalaikis ekonomikos augimas : šaltiniai ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ilgalaikis ekonomikos augimas: šaltiniai ir perspektyvos
Alternative Title:
Long-term economic growth: sources and prospects
In the Journal:
Ekonomika. 2000, t. 50, p. 46-61
Keywords:
LT
Augimo veiksniai; Ekonometrija; Ekonomikos augimo procesas; Ekonominis augimas; Vyriausybės politika.
EN
A process of economic development; Econometrics, government policy; Economic development; Economic growth, growth factors; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – padėti nustatyti ilgalaikio ir stabilaus ekonomikos augimo šaltinius. Analizės rezultatai leidžia daryti išvadą, kad pirmoje pereinamojo laikotarpio stadijoje privačios investicijos reikalauja didelio mokesčio už riziką. Ekonominį augimą labiau skatina veiksniai, susiję su žmogiškuoju kapitalu (žinių ir įgūdžių, reikalingų dirbti rinkos sąlygomis, įgijimas ir sugebėjimas rasti naujų rinkų ir užmegzti naujus santykius), todėl padidėja visuminis našumas. Kai makroekonominė situacija stabilizuojasi ir pagilėja pereinamojo laikotarpio reformos, didėja ir kapitalo įplaukos. Neefektyvios šios investicijos neskatina tinkamo ekonominio augimo ir net sąlygoja makroekonominį nesubalansuotumą. Tinkamą augimo tempą palaiko nuolat didėjantis visuminis našumas. Pasiekti privačių investicijų efektyvumą ir tinkamą įmonių restruktūrinimą, didinantį visuminį našumą, gali padėti žinios, technologiniai sprendimai, rinkos plėtra ir valdymo gerinimas. Dabar ekonominį augimą palaikanti valstybės politika yra orientuota skatinti privačias investicijas. Tai reikėtų vertinti kaip klaidingą sprendimą, ypač kai tiek daug investicijų, tenkančių didžiosioms įmonėms, neskatina nei augimo, nei visuminio našumo didėjimo. Mokesčių naštos darbui mažinimas ir atsisakymas kapitalo subsidijų blogai dirbančioms įmonėms padėtų patikslinti vyriausybės investicijų kryptis. Pagrindinė makroekonominė paskata ūkiui, kurio reikia padidinti visuminio našumo augimą ir sumažinti išorinį nesubalansuotumą, turi tapti ne privačių investicijų (išlaidžių, valstybės reguliuojamų), bet taupymo skatinimas.

ENThe article aims to help determine sources of a long-term and stable economic growth. Results of the analysis point to the conclusion that, in the initial stage of the transitional period, private investment requires a high tax on risks. Human capital-related factors (acquisition of knowledge and skills necessary for work in market conditions and ability to find new markets and establish new relations) promote an economic growth more strongly; therefore, total productivity increases. Stabilisation of macroeconomic situation and deepening of transitional period reforms lead to a rise in capital revenue. Inefficient investment does not encourage a proper economic growth and even causes macroeconomic unsustainability. A proper growth rate is maintained by a constantly rising total productivity. Knowledge, technological solutions, market development and management improvements can help enhance efficiency of private investment and carry out a proper restructuring of enterprises. Now state policies maintaining economic growth are oriented towards stimulation of private investment. This should be considered a wrong decision, especially when so many investments in large companies encourage neither growth, nor a rise in total productivity. Reduction of tax burden on work and refusal of capital subsidies for improperly operating enterprises would help revise trends of government investment. Not promotion of private investment (state-regulated), but rather promotion of saving should become the main macroeconomic incentive for the economy to stimulate a growth in total productivity and to reduce external unsustainability.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35907
Updated:
2018-12-17 10:46:23
Metrics:
Views: 14    Downloads: 8
Export: