Lietuvos rinktinės irkluotojų fizinių ir funkcinių galių kaita metiniu rengimo ciklu ir jų sąsaja

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos rinktinės irkluotojų fizinių ir funkcinių galių kaita metiniu rengimo ciklu ir jų sąsaja
Alternative Title:
Correlation and dynamics of physical and functional capacity of the Lithuanian national rowing team over an annual training cycle
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2007, Nr. 1 (47), p. 36-40
Keywords:
LT
Fizinis išsivystymas; Funkcinis pajėgumas; Irklavimas; Koreliaciniai ryšiai; Specialusis galingumas.
EN
Correlation; Functional capacity; Physical development; Rowing; Special power.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas - ištirti Lietuvos rinktinės irkluotojų organizmo adaptacinius pokyčius per olimpinio ciklo antruosius metus ir paanalizuoti ryšius tarp įvairių irkluotojų požymių. Tyrimo objektas - irkluotojų fizinis išsivystymas, funkcinis pajėgumas ir specialusis darbingumas, jų tarpusavio sąsaja. Tyrimuose dalyvavo dešimt pajėgiausių Lietuvos irkluotojų. Jie buvo ištirti olimpinio keturmečio ciklo antrųjų rengimo metų parengiamojo laikotarpio pradžioje ir varžybų laikotarpio pagrindinių varžybų etapo pradžioje. Analizuojant irkluotojų tyrimų rodiklius nustatyta, kad ūgio, kūno masės, GPT, raumenų masės vidurkiai per tiriamąjį laikotarpį beveik nekito. Riebalų masė pagrindinių varžybų etape buvo patikimai (p <0,05) mažesnė negu parengiamojo laikotarpio pradžioje. Varžybų laikotarpiu parankesnės plaštakos jėga labai sumažėjo, tai galima paaiškinti tuo, kad su įrankiais varžybų laikotarpiu dirbta buvo mažai, o ilgas aerobinio pobūdžio irklavimo darbas sukėlė plaštakos jėgos dea-daptacinius pokyčius. Labai trumpo darbo, t. y. vienkartinio raumenų susitraukimo galingumo (VRSG) ir anaerobinio alaktatinio raumenų galingumo (AARG), rodikliai kito labai mažai. Specialiojo 10 s darbo galingumo rodikliai vidutiniškai padidėjo 51,4 W (p <0,01), taip pat smarkiai padidėjo aerobinio pajėgumo ties anaerobinio slenksčio riba (ASR) rodikliai, padidėjimas 21 W statistiškai patikimas. Aerobinės ištvermės dirbant ties kritinio intensyvumo riba (KIR) rodikliai pagerėjo net 46,6 s (p <0,01). Kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkcinį pajėgumą apibūdinantys rodikliai gerėjo mažai, nustatyta gerėjimo tendencija, tačiau pokyčiai statistiškai nepatikimi. Smarkiai padidėjus darbo ties KIR trukmei laktato koncentracija kraujyje didėjo mažai (p >0,05).Koreliacinis tyrimas parodė, kad tarp irkluotojų ūgio, kūno masės, raumenų masės yra glaudus ryšys. Kūno bendroji masė, raumenų masė turi sąsają su VRSG, AARG ir su specialiuoju 10 s trukmės anaerobiniu alaktatiniu galingumu. Tačiau raumenų masės ryšys su aerobinio galingumo ties ASR rodikliais yra silpnas (r = 0,5,p >0,05), taip pat pastebėtas statistiškai nepatikimas ryšys ir su aerobinio pajėgumo ištvermės ties KIR rodikliais (r = 0,62, p >0,05). 10 s specialiojo darbo galingumas turi patikimą ryšį su darbo ištvermės ties KIR rodikliais (r = 0,64), tačiau ryšys su aerobinio darbo galingumu ties ASR nepatikimas (r = 0,49). [Iš leidinio]

ENThe aim of this research was to analyze the adaptation dynamics of physiological and functional systems of rowers of the Lithuanian national team over the second year of the Olympic cycle and to analyze correlation among various indices of rowers. The object of this research is rowers' physical development, functional capacity, special efficiency and their correlation. Ten Lithuanian elite rowers participated in the research. They were examined at the beginning of the preparation period of the second year of the four-year Olympic cycle and at the beginning of the main competition stage of the competition period. The data of the rowers' research is presented in Table 1. The table shows that the average values of height, body mass, VLC, muscle mass have hardly changed during the period of research. Fat mass was surely (p<0,05) lower during the main competition stage than at the beginning of the preparation period. During the competition period the power of the leading hand force decreased very much. This could be explained by the fact that there was too little training with tools during the competition period and long special aerobic impact workout caused de-adaptation changes in the hand power. The indices of very short work, i.e. the single muscular contraction power (SMCP) and anaerobic alactic muscle power (AAMP), changed insignificantly. The indices of the power of special 10s work increased on average by 51,4W (p<0,01), also the indices of aerobic capacity in the limits of anaerobic threshold (AT) increased significantly; the increase by 21W is statistically reliable. The indices of aerobic endurance when performing work at the limits of critical intensity (LCI) progressed very much; it reached 46,6s (p<0,01).The indices displaying functional capacity of circulatory and respiratory system progressed insignificantly and showed the tendency to improve, though changes are statistically unreliable. After significant increase of work time at the LCI lactate concentration in blood increased insignificantly (p>0,05). The correlation research displayed that there is a close relation among rowers' height, body mass and muscle mass. Total body mass, muscle mass are correlated with SMCP, AAMP and special 10s anaerobic alactic power. However, muscle mass correlation with aerobic power indices in AT is weak (r=0,5, p>0,05). There was also noticed a statistically unreliable correlation with LCI aerobic capacity endurance indices (r=0,62, p>0,05). Special 10s work power has a reliable correlation with LCI work endurance indices (r=0,64) though correlation with aerobic work power at AT is unreliable (r=0,49). [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35898
Updated:
2021-02-02 19:02:44
Metrics:
Views: 4
Export: