Jaunių (17–18 metų) krepšininkų ir futbolininkų bendrasis ir fizinis savaveiksmingumas : empirinio tyrimo rezultatai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunių (17–18 metų) krepšininkų ir futbolininkų bendrasis ir fizinis savaveiksmingumas: empirinio tyrimo rezultatai
Alternative Title:
Generalized self-efficacy and physical self-efficacy of young football and basketball players (aged 17–18): results of empirical study
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2007, Nr. 2 (48), p. 55-61
Keywords:
LT
Bendrasis savaveiksmingumas; Fizinis savaveiksmingumas; Futbolas; Krepšinis.
EN
Basketball; Football; Generalized self-efficacy; Physical self-efficacy; Physical selfefficacy.
Summary / Abstract:

LTDarbe atkreipiamas dėmesys į jaunių (17-18 metų) krepšininkų ir futbolininkų bendrąjį ir fizinį savaveiksmingumą. Savaveiksmingumo lygis leidžia nustatyti, kaip individas elgsis skirtingomis situacijomis, susijusiomis su jo veikla. Didelis savaveiksmingumas sudėtingomis situacijomis leidžia žmogui geriau, veiksmingiau įveikti abejones, įvairius nemalonumus, konfliktus. Fizinis savaveiksmingumas – tai pasitikėjimas savimi, apimantis asmens įvertinimą, ką jis su turimais įgūdžiais gali atlikti specifinėmis situacijomis per nustatytą laiką. Nors savaveiksmingumas yra reikšmingas visose individo veiklos srityse, tačiau sporto srityje jis dar reikšmingesnis, kadangi kalbama apie individo pastangų realizaciją fizinės veiklos metu. Šios srities tyrimai yra labai svarbūs, nes naudojantis gautais rezultatais galima ne tik prognozuoti būsimus sportinius rezultatus, bet ir laiku imtis tam tikrų priemonių siekiant juos pagerinti. Atliekant tyrimą buvo siekiama atskleisti, ar yra statistiškai patikimi skirtumai tarp jaunių (17-18 metų) krepšininkų ir futbolininkų pagal bendrąjį ir fizinį savaveiksmingumą. Tiriamųjų apklausai buvo taikoma Bendrojo savaveiksmingumo skalė GSE, kuri padeda įvertinti asmens tikėjimą savo gebėjimu elgtis veiksmingai sudėtingomis situacijomis, ir Fizinio savaveiksmingumo skalė PSE.Fizinio savaveiksmingumo skalė yra sudaryta iš dviejų subskalių: savo fizinių gebėjimų suvokimo subskalės ir pasitikėjimo savo fiziniais gebėjimais subskalės. Abiejų subskalių rodiklių suma parodo fizinio savaveiksmingumo lygį. Tyrimo rezultatai buvo analizuojami taikant χ2 kriterijų. Tiriami buvo 64 sportininkai, iš jų 35 Kauno futbolo mokyklos ir 29 – Kauno krepšinio mokyklos auklėtiniai (jauniai). Tiriamųjų amžius 17-18 metų. Tyrimo rezultatai parodė, kad jaunių krepšininkų ir futbolininkų bendrasis savaveiksmingumas yra didelis. Nustatyta, kad 68,57 proc. futbolininkų ir 48,27 proc. krepšininkų bendrojo savaveiksmingumo lygis yra aukštas. Jaunių krepšininkų ir futbolininkų fizinis savaveiksmingumas yra vidutinis. Tiriamieji nesiskyrė pagal savo fizinių gebėjimų suvokimo lygį. Pagal pasitikėjimą savo fiziniais gebėjimais nustatytas statistiškai patikimas skirtumas tarp krepšininkų ir futbolininkų (p <0,05): jaunių futbolininkų pasitikėjimas savo fiziniais gebėjimais didesnis nei krepšininkų. 71,43 proc. futbolininkų ir 96,55 proc. krepšininkų būdingas vidutinis pasitikėjimo savo fiziniais gebėjimais lygis, o 22,86 proc. futbolininkų ir 3,45 proc. krepšininkų – aukštas pasitikėjimo savo fiziniais gebėjimais lygis. [Iš leidinio]

ENStudy is focused on generalized self-efficacy and physical self-efficacy of young (17-18 years old) basketball and football players. The level of self-efficacy allows finding out how an individual would behave in different situations related to his activities. High self-efficacy allows an individual to overcome doubts and to cope with various discomforts, conflicts in complicated situations better and more efficiently. Physical self-efficacy is self-confidence including individual‘s evaluation what he would be able to perform in specific situations by making use his skills during a fixed time. Though self-efficacy is significant in various activities of an individual, however in the area of sports it is of a special significance since it means realization of individual‘s efforts at the time of physical activity. Research studies in this area are of utmost importance because by using the obtained results it is possible not only to predict an athlete‘s potential achievements in sports in the future but also to timely take certain measures to improve them. While conducting this study, an attempt was made to find out whether there are statistically significant differences between young (17-18 years old) basketball and football players with regard to general and physical self-efficacy. The questionnaires were the Generalized Self-Efficacy Scale GSE, the purpose of which is to disclose an individual‘s belief in his ability to act efficaciously in complicated situations, and Physical Self-Efficacy Scale PSE.The physical self-efficacy scale is composed of two sub-scales: a sub-scale of perception of one‘s personal physical abilities and a sub-scale of self-confidence in one‘s personal physical abilities. The total value of the both sub-scales corresponds to the evaluation of physical self-efficacy. The results were analyzed by applying the χ2 test. The subjects were young male athletes (juniors) from Kaunas Football School and Kaunas Basketball School. The total number of subjects was 64 athletes, including 35 football players and 29 basketball players. The subjects were 17-18 years old. The results of the research showed high generalized self-efficacy of basketball and football players. It was found that 68.57 per cent of football players and 48.27 per cent of basketball players had a high level of generalized self-efficacy. Physical self-efficacy of young basketball and football players is moderate. The subjects did not differ by their results in the sub-scale of perception of their physical abilities. According to the results of the sub-scale of self-confidence in their physical abilities, a statistically significant difference between the groups of subjects was found (p<0.05): young football players had a higher self-confidence in their physical abilities. A moderate level of selfconfidence in their physical abilities is characteristic of 71.43 per cent of football players and 96.55 per cent of basketball players, and a high level of self-confidence in their physical abilities is characteristic of 22.86 per cent of football players and 3.45 per cent of basketball players. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35892
Updated:
2021-02-02 19:02:44
Metrics:
Views: 3
Export: