Alus, kūrybinės industrijos ir Umberto Eco

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alus, kūrybinės industrijos ir Umberto Eco
Vėliau paskelbta leidinyje: Alus lietuvių kultūroje. Šiauliai: Lucilijus, 2007. P. 99-112
Keywords:
LT
Alaus gamybos įmonės; Alus; Kūrybinės industrijos; Legendos; Naujieji ritualai; Reklama; Rinkodara.
EN
Advertisement; Beer; Beer production company; Creative industries; Industries of creativity; Legends; Marketing; New rituals.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas kūrybinių industrijų, reklamos, viešųjų ryšių pasaulio analizei. Pažymima, kad platinant prekės ženklą svarbu pateikti gerą konkurentabilų negrožinį kūrinį. Kaip pavyzdį autorius nagrinėja „Švyturio“ ir „Gubernijos“ daryklų alaus reklamas. Teigiama, kad kurdamos apie save istorijas kompanijos siekia industrializuoti praeitį, tačiau ši kažko verta tik tada, kai virsta reginiu, tenkinančiu dabarties vartotojų poreikius: autoriaus nuomone, tik matoma, liečiama praeitis jaudina šiuolaikinį vartotoją. Gerti „Švyturio“ ar „Gubernijos“ alų – reiškia būti ištikimam prūsiškoms ar LDK tradicijoms ir formuoti savo kaip vartotojo identitetą. Lygindamas šias alaus reklamas su U. Eco romanais, autorius teigia, kad kūrybiška ir subtili praeities falsifikacija lyg nepastebimas sukeitimas padeda vartotojui šiuolaikiškai patirti praeitį. Viena svarbiausių kūrybinės industrijos plėtros krypčių autorius laiko laisvalaikio industrijas, gaminančias laisvalaikio turinį, jo kryptis, prasmę, ritmą. Konstatuojama, kad kuo visuomenė techniniu ir technologiniu požiūriu labiau išsivysčiusi, tuo mažiau žmonėms reikia tradicinius gyvenimo poreikius tenkinančios gamybos, todėl orientuojamasi į begaliniam laisvalaikiui skirtą produkciją. Autorius pažymi, kad, pvz. , „Utenos alaus“ reklama daugiausia dėmesio skiria laisvalaikio monopolizavimui. Autorius konstatuoja, kad pokyčiai jaunimo kultūroje, trumpalaikes diskotekas keičiant ilgais vakarais ir naktimis, diktuoja ir kitokias gėrimų vartojimo taisykles, skonio simboliką ir retoriką, kurią palaiko reklama.

ENThe article explores the world of creative industries, advertising and public relations. It emphasises that, for the distribution of a trademark, it is important to present a good competitive work of nonfiction. As an example the author examines beer advertisements of Švyturys and Gubernija breweries. The article states that creating stories about themselves, the companies seek to industrialise the past; however, it is worth something only when it becomes a spectacle satisfying the needs of consumers in the present: in the author’s opinion, only when seen and touched, the past excites the modern consumer. To drink Švyturys or Gubernija beer means to be loyal to Prussian traditions or those of the Grand Duchy of Lithuania, and to create your identity as a consumer. Comparing these beer advertisements to novels by Umberto Eco, the author notes that a creative and subtle falsification of the past like an invisible substitution helps the consumer to contemporarily experience the past. The author considers leisure industries producing leisure content, its directions, meaning and rhythm to be one of the key directions of the development of creative industry. The article states that the more technically and technologically developed society is, the less people need the production satisfying traditional needs in life; consequently, the orientation is towards the production intended for endless leisure. The author emphasises that, for example, advertising of Utenos Alus focuses mainly on the monopolisation of leisure. The author points out that, in youth culture, the change from short discos to long evenings and nights dictates other rules of drink consumption, taste symbolism and rhetoric supported by advertising.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35783
Updated:
2013-04-28 23:29:23
Metrics:
Views: 10
Export: