Bendraujanti mitologija : pragmatizmo ir postkolonializmo teorijų sankryžos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendraujanti mitologija: pragmatizmo ir postkolonializmo teorijų sankryžos
Alternative Title:
Communicative mythology: at the crossroads of pragmatism and postcolonial theories
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2002, t. 31, p. 217-226. Dabarties kultūra: pokrypiai ir nuokrypiai
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Mitologija / Mythology; Postmodernizmas / Postmodernism; Subkultūra / Subculture; Žaislai / Toys.
Summary / Abstract:

LTRemiantis pilietinės kooperacijos ugdymo programa, straipsnyje analizuojamos pragmatinės mitotyros problemos. Pilietinės kooperacijos ugdymo programą autorius traktuoja ne kaip atskirą studijų dalyką, o kaip tam tikrą metodiką, kuri susieja įprastines sociologijos, kultūrinės antropologijos, kalbos, dailės, viešojo administravimo, lyties ir politines studijas su pragmatiniais tyrimais. Pažymima, kad dabarties pasaulio iššūkius kelia subkultūrų ir popkultūros plėtra, postmodernios etninių kultūrų modifikacijos. Kooperacijos programa siekia gauti abipusės naudos iš universitetinių studijų ir miesto bei regiono socialinių grupių ir bendruomenių mokslinių tyrimų. Teigiama, kad kooperacijos programoje pragmatinė mitotyra siekia nevienalytės visuomenės su silpnais identitetais savitarpio supratimo, atvirumo, sėkmingo dialogo. Čia mitas yra vyraujantis normatyvinis naratyvas, bet tik iš dalies siejamas su istorine mitologijų analize. Svarbesnėmis laikomos šiuolaikinės postkolonijinės mitologijos studijos bei popkultūros neomitologijų analizė. Daroma išvada, kad istoriniu požiūriu klasikinė mitologija išlieka, tačiau stiprėjant individualizmui ir visuomenės skaidymuisi, silpstant klasikinėms bendruomenėms, sustiprėja šiuolaikinė neo- ir pirmiausia pop- mitologija. Ji aprėpia knygų, žaislų ir kompiuterinių žaidimų kūrimą, internetinius žaidėjų ryšius, reklamą, sąsajas su televizijos ir, mažiau, su specializuotomis radijo laidomis, susirašinėjimą, gerbėjų konferencijas ir kongresus, todėl jos studijos tampa prioritetiniu dalyku.Reikšminiai žodžiai: Antropologija; Dialogas; Etninė kultūra; Mitologija; Pilietinė kooperacija; Postkolonializmas; Postkolonializmo teorijos; Postmodernizmas; Pragmatinė antropologija; Pragmatizmas; Subkultūra; Tolerancija; Anthropology; Civic cooperation; Colonialism; Dialogue; Ethnoculture; Mythology; Postcolonial theories; Postmodernism; Pragmatic anthropology; Pragmatism; Subculture; Tolerance.

ENPragmatic mythology tries to adopt studies of World Mythology in order to solve modern social problems and to connect anthropological research with Citizenship and Service Education Programme. The modern challenges are connected with modifications of subcultures, popcultures, ethnocultures in the period of globalization and postmodernity. Pragmatic mythology supports and develops self-understanding of consumer society, openness, and successful dialog. Mythology is interpreted as a dominating normative narrative as it only partly depends on historical interpretations. The integration of studies and researches of World Mythology into the Citizen and Service Education (CASE) Programme and the use of pragmatic, multicultural and postcolonial approaches are analyzed in the article. Unlike traditional mythology, pragmatism is exploring mythology as it is integrated into our contemporary lives, not as something of the past. In the CASE researches are viewing mythology as something that is created every day by the stories that we tell about ourselves and our beliefs. Various cultural world-views that are reflected in story telling, paying particular attention to an understanding of identity, belonging and purpose are discussed in the article. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
  • Folkloro ansambliai dabartinėje Lietuvoje : etnologinis aspektas / Aušra Zabielienė. Vilnius : Firidas, 2010. 261 p.
  • Subkultūra : fenomenas ir modernumas : XX a. pabaigos Lietuvos subkultūrinių bendrijų tyrinėjimai / Egidija Ramanauskaitė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. 330 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35700
Updated:
2018-12-17 11:04:33
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: