Užkalbėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užkalbėjimai
Alternative Title:
Incantations
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2002, t. 31, p. 277-284. Dabarties kultūra: pokrypiai ir nuokrypiai
Keywords:
LT
Tautosaka; Magija. Lietuviška tradicija; Tradicinė kultūra; Užkalbėjimai.
EN
Folklore; Incantations; Lithuanian tradition; Magic; Traditional culture.
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas tradiciniams lietuvių užkalbėjimams, jų transformacijai šiuolaikinėje visuomenėje nagrinėti. Užkalbėjimai analizuojami kaip kultūrinis reiškinys. Remiantis rankraštynuose sukaupta lauko tyrimų medžiaga bei istoriniu lyginamuoju metodu, apžvelgiamas ir lyginamas užkalbėjimų paplitimas ir požiūris į juos tradicinėje bei šiuolaikinėje Lietuvos kultūroje. Pastebima, kad dar XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Lietuvos kaime buvo užfiksuota nemaža užkalbėjimų. Tačiau XX a. užkalbėjimai sparčiai pradeda nykti. Keliama prielaida ir ji įrodoma, kad užkalbėjimai šiuolaikinėje visuomenėje nėra išnykę, tačiau keičiantis senajai etninei kultūrai, atsiradus naujoms alternatyvioms medicinos formoms, užkalbėjimų tradicija buvo priversta kisti. Senųjų, besilaikančių tradicijų, užkalbėtojų beveik neliko. Užkalbėtojai, norėdami išlikti konkurencinėje kovoje, pradėjo derinti keletą skirtingų alternatyvios medicinos rūšių ir taip atsirado naujas kultūrinis reiškinys, jungiantis užkalbėjimų tradiciją ir kitos alternatyvios medicinos gydymo metodus. Nors susidomėjimas užkalbėjimais XX a. pabaigos visuomenėje dar tebeegzistuoja (žinomas Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir kituose Lietuvos vietovėse) ir netgi kažkuriuo mastu atgimsta, tačiau jis nebėra toks populiarus kaip XX a. pradžioje. Į užkalbėtojus besikreipia tik pavieniai asmenys, užkalbėjimais gydoma tik nedaugelis ligų – rožė, išgąstis, šlapimo nelaikymas ir pan.

ENThe work is dedicated to examination of traditional Lithuanian incantations, their transformation in modern society. Incantations are analysed as cultural phenomenon. Based on the field research materials stored in the archives and historical comparative method, the spread of incantations and attitude to them in traditional and modern Lithuanian culture are reviewed and compared. It is noted that Lithuanian village in the late 19th - early 20th Century had quite a lot of incantations recorded. But starting from the 20th Century, incantation started vanishing quickly. A presumption is made and proven that incantation has survived till nowadays, but with the old ethnic culture changing, new alternative forms of medicine appeared, the tradition of incantation had no other choice but to change. Hardly any old whisperers keeping the traditions have survived. Whisperers trying to stay in the competition, started combining several different types of alternative medicine and gave birth to a new cultural phenomenon uniting the tradition of incantation and methods of alternative medicine. Despite interest in incantation still existing in the society in the end of the 20th Century (it is observed in Vilnius, Kaunas, Panevėžys, and other Lithuanian locations) and even experiencing revival to a certain extent, nevertheless it is far less popular than it was in the beginning of the 20th Century. Only individual persons seek help from whisperers, incantation is used to treat only limited number of conditions, such as erysipelas, fright, enuresis, etc.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
  • Studentų prietarai : tradicijos tąsa ir naujovės / Eglė Savickaitė. Tautosakos darbai. 2008, 35, p. 151-163.
  • Studentų prietarai : tradicijos tęstinumas ir masinės kultūros įtaka / Eglė Savickaitė. Liaudies kultūra. 2010, Nr. 2, p. 30-35.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35687
Updated:
2018-12-17 11:04:32
Metrics:
Views: 31    Downloads: 4
Export: