Vilnius in the 16th-18th centuries literature of the Grand Duchy of Lithuania : ancient topic and its modifications

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Vilnius in the 16th-18th centuries literature of the Grand Duchy of Lithuania: ancient topic and its modifications
In the Book:
Antiquitas viva. 2, Studia classica. Rīga: Latvijas Universitāte, 2005. P. 129-139
Keywords:
LT
18 amžius; 16 amžius; Italija (Italy); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Literatūra / Literature; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami XVI-XVIII a. Lietuvos Didžioje kunigaikštystėje parašyti grožinės literatūros kūriniai apie Vilnių. Tarp autorių būta atvykėlių iš kitur (popiežiaus pasiuntinys, italas Jokūbas Pizonas, ispanas, poetas ir teisininkas Petras Roizijus) ir vietinių. Daugiausia tekstų apie Vilnių yra sukūrę senojo Vilniaus universiteto studentai bei profesoriai. Šiuose kūriniuose Vilnius atsispindi tarsi iš vidaus, per rašančiojo emocijų ir intelekto prizmę, jie liudiją asmenišką autorių santykį su miestu, kuriame gyvena. Akivaizdi ir literatūrinė tradicija, einanti nuo Antikos ir Biblijos laikų: Vilnius lyginamas su Atėnais, Troja, Kartagina, Roma, Jeruzale. Istorinė ir kultūrinė Vilniaus praeitis paliudijama dažniausiai tais pačiais mitiniais simboliais ir siužetais. Tai Palemono atvykimas, Gedimino sapnas, didžiųjų Lietuvos kunigaikščių žygiai. Eksplikuojami archetipiniai simboliai, „miesto“, „pilies“, „lizdo“, „sosto“ provaizdžiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Literatūra; Vilnius; Miestai; Topas; Bendrosios vietos.

ENThe article analyses works of fiction about Vilnius written in the Grand Duchy of Lithuania in the XVI-XVIII centuries. Among the authors there were people from other countries (Pope's envoy Giacomo Pizon of Italy, poet and lawyer Pedro Ruiz de Moros) as well as locals. Students and professors of the old University of Vilnius have written the biggest number of texts about Vilnius. These texts reflect the inside of Vilnius through the emotional and intellectual prism of the writer, and the authors' personal ties with the city they lived in. The literary tradition dating from antiquity to the Biblical times is obvious as well: Vilnius is compared with Athens, Troy, Carthage, Rome and Jerusalem. The historical and cultural past of Vilnius is usually represented by the same fabulous symbols and plots. These include Palemonas' arrival, Gediminas' dream, and raids by grand dukes of Lithuania. The article explicates archetypical symbols, images of “city”, “castle”, “nest” and “throne”.

ISBN:
9984-767-35-3
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3568
Updated:
2013-04-28 15:54:34
Metrics:
Views: 24
Export: