Jaunimo požiūris į karjeros mobilumą Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo požiūris į karjeros mobilumą Lietuvoje
Alternative Title:
Youth attitude towards career mobility in Lithuania
In the Book:
Akademinis jaunimas permainų metais. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 85-102. (Ekonominės ir socialinės politikos studijos ; 1)
Keywords:
LT
Jaunimas; Jaunimo karjera; Karjeros mobilumas; Požiūriai; Profesija; Socialinis mobilumas; Sociologinis tyrimas.
EN
Attitudes; Career mobility; Lithuania; Profession; Social mobility; Sociological research; Youth; Youth career.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis atliktu tyrimu apie jaunimo karjeros sampratą ir požiūriu į karjeros mobilumą, siekiama aptarti, kaip jaunuoliai vertina savo karjeros galimybes. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros, statistinių duomenų ir atlikto sociologinio tyrimo analizė. Tyrimui pasirinkta 20 jaunuolių, studijuojančių antros pakopos studijas, dirbančių ir jaunų specialistai. Atskleista, kad respondentai karjerą vertina palankiai. Apklaustieji karjerą suvokia kaip pasiekimus darbo srityje bei kaip įvairių atliekamų vaidmenų seką. Akcentuotina, kad respondentai savo darbe siekia pripažinimo ir kompetencijos. Tiriamieji karjerą vertina palankiai, nurodo visada siekę ir visada sieksiantys karjeros. Sudėtingi politiniai, socialiniai ir ekonominiai procesai, vykstantys mūsų šalyje, sukelia pokyčius ir visuomenės stratifikacijos struktūroje. Tiek socialinį, tiek profesinį mobilumą sukelia ir skatina įvairios subjektyvios ir objektyvios priežastys bei motyvai. Tarp jų dominuoja pasitenkinimas uždarbiu, darbo sąlygomis, įgyta specialybe, darbo organizavimu ir kitos. Visų šių veiksnių svarba atsispindi ir atliktame tyrime. Kaip vieną iš pagrindinių socialinio bei ekonominio statuso veiksnių respondentai mini uždarbį, taip pat didelę svarbą teikia pripažinimui ir socialiniam saugumui. Respondentų nuomone, svarbu siekti karjeros pasirinktoje sityje, ir jie būtų patenkinti, jeigu jiems tai pavyktų. Kaip pagrindines kliūtis nurodo asmenines: rizikos baimė, nepasitikėjimas savo jėgomis ir pan.

ENPolitical, economical and social changes in our country started after creation of the Lithuanian independence. It had a lot of influence for all strata of society in all life spheres. The survey focuses on a very important area of adjustment during the life span - the world of work and the professional career is argue or commitment to work in a particular occupational area. Research on vocational adjustment is concerned with such matters as how we arrive at career choices, the determinants of vocational success and patterns of career development. A concept of career is being developed primarily in the sciences of human resources management, but it also being studied in the light of many other sciences: philosophy, sociology, psychology, economics education, etc. [From the publication]

ISBN:
9955-20-055-3
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35651
Updated:
2013-04-28 23:27:09
Metrics:
Views: 3
Export: