The Indicators of Gytariai Secondary School teachers' qualification in the context of restructure of Lithuanian and Šiauliai region's educational system

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Indicators of Gytariai Secondary School teachers' qualification in the context of restructure of Lithuanian and Šiauliai region's educational system
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education.
Summary / Abstract:

LTIštyrus Lietuvos ir Šiaulių miesto/ savivaldybių švietimo veiklos 2002-2003 m. m. ir 2003-2004 m. m. sąvadų statistinį mokytojų kvalifikacijos duomenų masyvą nustatyta, kad: Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose apie 80 procentų mokytojų yra atestuoti. Dominuoja vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintys pedagogai (56%). Vidurinėse mokyklose aukštos kvalifikacijos (mokytojų metodininkų ir ekspertų) mokytojų dominantė yra 13-23%, pagrindinėse mokyklose – 2-9 %, gimnazijose – 38-43 %. Šiaulių mieste 26% miesto bendrojo lavinimo mokyklų atestuotų mokytojų yra įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją (šalies rodikliai nesiekia penktadalio). Mokytojų metodininkų ir ekspertų dalys miesto gimnazijose: 41,6% - metodininkų, 4,8% - ekspertų. Šiaulių Gytarių vidurinėje mokykloje 23% pedagogų yra neatestuoti. Vyrauja vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos dominantė (47%). Pagal aukštos kvalifikacijos mokytojų dalį (28%) mokykla priskiriama šalies gimnazijoms, kuriose mokytojų metodininkų ir ekspertų dalis iki dviejų kartų didesnė nei šalies vidurinėse mokyklose. Pagrindinė išvada: pagal mokytojų kvalifikacijos rodiklius Gytarių vidurinė mokykla turėtų restruktūrizuotis į gimnaziją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojo kompetencijos; Indikatorius; Vidurinės mokyklos; Tyrimas; Lietuvos ir Šiaulių regiono kontekste.

ENHaving investigated the body of statistical data of teachers qualification of the 2002-2003 and 2002-2003 educational activities of Lithuania and Šiauliai city/municipality, the following was established: About 80 per cent of teachers of Lithuanian schools of general education are certified. Pedagogues having the qualification of a senior teacher prevail (56%). The dominant of teachers having high qualification (that of a methodologist or an expert) at secondary schools accounts for 13-23%, in basic schools – 2-9 %, in high schools – 38-43 %. In Šiauliai city 26% of certified teachers of schools of general education have qualification of a methodologist (the indicators of the country do not reach one fifth). Shares of teachers-methodologists and experts in high schools of the town are as follows: 41.6% of methodologists and 4.8% of experts. 23% of pedagogues in Šiauliai Gytarių secondary school are not certified. The dominant of the category of qualification of a senior teacher prevails (47%). According to the share of teachers with high qualification (28%) the school is assigned to high schools of the country where the share of teachers-methodologists and experts is twice as large as that in secondary schools of the country. The main conclusion is as follows: according to the indicators of teachers’ qualification Gytarių secondary school should be reconstructed into a high school.

ISSN:
1822-2196
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3560
Updated:
2018-12-17 11:37:48
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: