Vienas Vilniaus namas XVI a. jėzuitų šaltiniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vienas Vilniaus namas XVI a. jėzuitų šaltiniuose
Alternative Title:
One Vilnius house in the 16th century Jesuit sources
In the Book:
Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 13-29. (Dailės istorijos studijos ; 2)
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits; Kolegijos / Colleges.
Summary / Abstract:

LT1568 m. Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius Jėzuitų kolegijos reikmėms nupirko namą iš Mikalojaus Jasinskio, kuris jį paveldėjo iš savo tėvo Alberto. Albertas Jasinskis šį namą savo ruožtu buvo gavęs iš brolio arkidekano Juozapo Jasinskio. 1570 m. Lenkijos jėzuitų provincijolas Pranciškus Suneris namą apibūdino kaip tvirtą, gerai pastatytą, esantį puikioje vietoje – greta vyskupo rūmų. Didelis namo privalumas – po juo esantys rūsys. Antžeminės patalpos, beveik visos buvo skliautuotos, išdėstytos aplink puikų kiemą. Iš bendro miesto vandentiekio atvesti du fontanai. Prie namo buvo dailus sodelis. Gyvenamųjų kambarių buvo daug ir aukštos kokybės. Vienas iš kambarių buvo ypač didelis ir puošnus, puikiai tinkantis ypatingoms progoms. Greta jo buvo puošni koplyčia. Name gyveno mažiausiai 30 asmenų, taip pat veikė mokykla. Trumpoje Jėzuitų kolegijos istorijoje teigiama, kad namas buvo bene geriausias mieste. Jis buvo šildomas hipokaustiniu būdu. Kambarių sienos buvo nukabintos žemėlapiais, taip pat jas puošė puikūs audiniai ir paveikslai. Name buvo biblioteka. Iš išlikusių šaltinių žinoma, kad 1536–1550 m. arkidiakonas J. Jasinskis šią valdą suformavo iš dviejų namų ir gretimos teritorijos. 1536 m. jis namą gavo iš vyskupo Pauliaus Alšėniškio, kuris jį įsigijo iš Lucko vyskupo Jurgio. 1539 m. arkidekanas nusipirko gretimą sklypą. 1549 m. J. Jasinskis išsirūpino privilegiją naudotis miesto vandentiekiu, atvestu iš vyskupo rūmų. 1550 m. jis nupirko 1504 m. vargoninko Jono statytą namą, vyskupo Pauliaus Alšėniškio dovanotoje žemėje.

ENIn 1568 Valerijonas Protasevičius, the bishop of Vilnius, bought a house for the future Jesuit College from Mikalojus Jasinskis, who inherited it from his father Albertas. Albertas Jasinskis received this house from his brother archdeacon Juozapas Jasinskis. In 1570 Fancis Sunyer, the first Jesuit Provincial in Poland and Lithuania, described the house as well-built, situated in a splendid location next to the Bishop’s Palace. The house had big cellars. Multiple upper rooms were vaulted and grouped around a courtyard. There were two fountains supplied with water from the municipal aqueduct. The house also had a beautiful garden. The living rooms were numerous and of high quality. One of the rooms was especially spacious, square in plan and suitable for special occasions. Next to the room was a chapel. At least 30 persons lived in the house, and a school was functioning. A short history of the Jesuit College describes the house as one of the best in the city. The house had hypocaustic heating system. The hall was decorated with world maps and the heated rooms contained many fabrics and images. The house also had a library. From historical sources we learn that in 1536–1550 archdeacon J. Jasinskis formed his property from two houses and the adjacent area. In 1536 he was given a house by bishop Paulius Alšėniškis, which he purchased from George, the bishop of Lutsk. In 1539 the archdeacon bought neighbouring land. In 1549 J. Jasinskis acquired the privilege to use the city aqueduct from the Bishop’s Palace. In 1550 he bought a house built in 1504 by organist Jonas on the land given to him by bishop Paulius of Alšėnai.

ISBN:
9986638771
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3559
Updated:
2018-12-17 11:45:15
Metrics:
Views: 19    Downloads: 10
Export: