Rankininkų sąveikos ugdymo ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rankininkų sąveikos ugdymo ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of educating the handball player’s interaction
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2008, Nr. 4 (54), p. 28-32
Keywords:
LT
Socialinė ir psichologinė grupių branda; Tarpasmeniniai santykiai; Viena kitą atstumiančios poros; Viena kitą pasirenkančios poros.
EN
Interpersonal relations; Maturity of social and psychological groups; Pairs choosing each other; Pairs repelling each other.
Summary / Abstract:

LTRengiant didelio meistriškumo rankininkes būtina įvertinti sportininkės asmenybę, atsižvelgiant į visas individualias savybes, kryptingumą ir tarpasmeninius santykius. Tyrimo tikslas – nustatyti rankininkių tarpusavio santykius, t. y. viena kitą pasirenkančias ir viena kitą atstumiančias žaidėjų poras skirtingos socialinės ir psichologinės brandos komandose. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė; socialinės ir psichologinės grupės branda (SPGB); sociometrija; matematinė statistika. Tyrimo duomenys patvirtino mūsų prielaidą ir parodė, kad dauguma teigiamų pasirinkimų, t. y. viena kitą pasirenkančių žaidėjų porų, dominavo tarp pakankamai subrendusios komandos (K = 3,8) rankininkių (79,0 %). Tai 3,3 karto daugiau negu tarp silpnos brandos komandos (K = 2,4) rankininkių. Neigiami pasirinkimai (76,0 %) silpnos brandos komandoje byloja, kad čia yra tarpasmeninių santykių pažeidimų, kurie turi tiesioginės įtakos rankininkių sąveikai.Galima teigti, kad komanda, kurios atsakomybės, kolektyviškumo, sutelktumo parametrai rodo, kad ji pakankamai subrendusi, suformavo gerą darbinę atmosferą, kur dominavo geri tarpasmeniniai santykiai, suinteresuotumas bendra žaidimo veikla ir bendravimas. Komanda, kurios branda pagal šiuos parametrus buvo silpna, nesugebėjo sėkmingai spręsti užduočių, reikalaujančių suderintos tarpusavio sąveikos. [Iš leidinio]

ENPreparation of high performance female handball players requires special attention, as it is necessary to assess athlete’s personality with all the individual features, directions and interpersonal relations. The goal of research was to identify interrelation between handball players, i.e. pairs of players who choose each other and those who repel each other in the teams of different social and psychological maturity. Research methods were as follows: analysis of scientific literature; social and psychological group maturity (SPGB) questionnaire; sociometrics; mathematical statistics. Research results confirmed our presumption and stated that most of the positive selections, i.e. pairs of players choosing each other, dominated among the handball players (79,0 %) of appropriately mature teams (K = 3,8). It is 3,3 times more than that of weak maturity handball players (K= 2,4). Negative selections (76,0 %) in the weak maturity teams testify the violations of interpersonal relations which have direct impact on the interrelation of the handball players.We might state that a team with sufficiently mature parameters of responsibility, collectivity, and concentration, form a good working atmosphere where good interpersonal relations, interest in the collective activity of the play and communication are predominant. A team with weak maturity of such parameters does not succeed in successful solving of tasks requiring concentrated interaction of all members. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35546
Updated:
2020-07-09 21:10:18
Metrics:
Views: 8
Export: