Lietuvos dvikovos sporto šakų trenerių profesinis perdegimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos dvikovos sporto šakų trenerių profesinis perdegimas
Alternative Title:
Job burnout of Lithuanian duel sports coaches
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2008, Nr. 4 (54), p. 17-21
Keywords:
LT
Dvikovos sporto šakos; Profesinis perdegimas; Treniravimas.
EN
Burnout; Coaching; Duel sports.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe atkreipiamas dėmesys į mokslinę problemą: kokia yra dvikovos sporto šakų trenerių profesinio perdegimo raiška. Profesinis perdegimas (arba tiesiog perdegimas) – tai emocinio, psichinio ir fizinio išsekimo būsena, susiformavusi veikiant ilgalaikiams neišspręstiems stresams, kylantiems darbo situacijose. Atliekant tyrimą buvo siekiama atskleisti Lietuvos dvikovos sporto šakų trenerių perdegimo ypatumus, t. y.: 1) įvertinti Lietuvos dvikovos sporto šakų trenerių profesinio perdegimo lygį pagal lytį; 2) išanalizuoti Lietuvos dvikovos sporto šakų trenerių profesinio perdegimo ypatumus jų darbo stažo atžvilgiu. Buvo keliamos hipotezės: moterims trenerėms perdegimas yra būdingesnis nei treneriams vyrams; treneriams, dirbantiems daugiau nei 10 metų, perdegimas taip pat būdingesnis. Tiriamųjų apklausai buvo taikomi šie trenerių apklausos metodai: Profesinio perdegimo klausimynas bei Trenerių perdegimo klausimynas CBQ. Rezultatų analizei buvo pasitelktas programinis statistinių duomenų paketas SPSS 13.0 for Windows. Statistinėms hipotezėms tikrinti buvo taikomi šie metodai: χ² kriterijus ir Stjudento t kriterijus. Iš viso buvo ištirti 82 Lietuvos dvikovos sporto šakų treneriai, suskirstyti pagal lytį (73 vyrai, 9 moterys), amžių (27 treneriai, jaunesni nei 35 metų, ir 55 treneriai, vyresni nei 35 metų), darbo stažą (22 treneriai, dirbantys ilgiau nei 10 metų, ir 60 trenerių, dirbančių trumpiau nei 10 metų).Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos dvikovos sporto šakų treneriai susiduria su perdegimo sindromu. Nustatyta, kad žemas perdegimo lygis būdingas 45,2% trenerių vyrų ir 44,4% trenerių moterų. Vidutinis perdegimo lygis yra būdingas 54,8% trenerių vyrų ir 55,6% trenerių moterų. Atskleista tendencija, kad perdegimas būdingesnis trenerėms moterims, o ne treneriams vyrams, tačiau statistiškai patikimi skirtumai pagal lytį nenustatyti (p>0,05). Išanalizavus perdegimą darbo stažo atžvilgiu, buvo nustatyti statistiškai patikimi skirtumai (p<0,05): Lietuvos dvikovos sporto šakų treneriams, dirbantiems daugiau nei 10 metų, perdegimas yra būdingesnis nei treneriams, dirbantiems mažiau nei 10 metų. [Iš leidinio]

EN[...] Aim of the research was to disclose the job burnout features among Lithuanian duel sports coaches. Objectives of research were as follows: 1) to explore the burnout features of Lithuanian duel sports coaches' in respect with gender; 2) to establish the burnout features of Lithuanian duel sports coaches' in respect with work experience. There are hypotheses, that main characteristics of burnout are the following: 1) female coaches experience burnout more often that male coaches; 2) coaches working more than 10 years, experience burnout more often that those, who have less working experience. […] It was found that a low level of burnout is characteristic for 45.2% of male coaches and for 44.4% of female coaches, and a moderate level of job burnout is characteristic for 54.8% of male coaches and 55.6% of female coaches. After applying American Public Welfare Association provided questionnaire for evaluating burnout level and "Coach Burnout Questionnaire" methodologies, summarized results showed that Lithuanian duel sports coaches do experience burnout syndrome. However, it was noticed, that they do not experience high level of burnout (experienced burnout level is stated as low or medium). […] It was determined, that there are no statistically significant differences in coaches variation, in respect with gender (p>0.05). After exploring the burnout in respect with professional competence (work experience) it was noticed that variation, according to working experience differs statistically significant (p<0,05): the burnout is characteristic for coaches, working more than 10 years, and is not characteristic for those who have less than 10 years working experience. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Profesinis perdegimas kaip organizacinės elgsenos problema / Jonas Pacevičius. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2006, Nr. 2 (7), p. 125-129.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35543
Updated:
2018-12-16 23:26:44
Metrics:
Views: 7
Export: