Role of identity status while choosing profile of studies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Role of identity status while choosing profile of studies
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Paaugliai / Adolescents.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamas tapatumo vaidmuo renkantis mokymosi profilį. Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos vidurinėse mokyklose įvedus profiliuotą mokymą jaunuoliai, baigę 10 klasių, turi pasirinkti mokymosi profilį. Kyla klausimas, ar visi mokiniai yra pasirengę priimti tokį sprendimą. Sprendimo priėmimas priklauso nuo įvairių veiksnių. Rezultatų analizė rodo, kad ne visi paaugliai yra pasiruošę patys priimti sprendimą. Tyrime dalyvavo 110 mokinių nuo 16 iki 18 metų amžiaus. Pagrindinis tyrimo tikslas buvo tapatumo formavimosi ypatumai. Tyrimo rezultatai patvirtino prielaidą, kad žemesnio tapatumo statuso studentų pasirinktas profilis rečiau atitinka jų įgūdžius ir interesus (Šidlauskienė, 1998; Legkauskas, 1998). Mes manome, jog tapatumo vaidmens analizė renkantis mokymosi profilį yra svarbi ir naudinga pedagogams ir mokyklų psichologams teikiant psichologinę pagalbą mokiniams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Identitetas; Identiteto statusas; Profilinis mokymas; Paauglystė; Identity; Identiry status; Profiled studies; Adolescence.

ENRole of identity while choosing a profile of studies is going to be analyzed in this work. As profiled studying has been introduced into all Lithuanian institutions of secondary education since the 1st of September, 2000, youngster who is finishing the 10th grade has to choose the profile of studies. Here emerges the question, if all the students are ready to make such a decision. Decision making depends of various factors; results of the analysis show that not all the teenagers are ready to decide on their own. 110 students, of 16-18 years old, were participating in the research. Characteristic of identity formation is the main focus of this work. Results of the research confirm that chosen profile, of students being in lower ranking identity status, more rarely corresponds to their skills and interests (Šidlauskienė, 1998; Legkauskas, 1998). We think that analysis of identity role while choosing a profile of studies is relevant and valuable for pedagogues and psychologists of the schools as a source of determination of directions of psychological help for students. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3553
Updated:
2018-12-17 11:37:47
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: