Policijos personalo atrankos ir rengimo politikos lyginamieji aspektai (Lenkijos pavyzdžiu)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos personalo atrankos ir rengimo politikos lyginamieji aspektai (Lenkijos pavyzdžiu)
Alternative Title:
Personal select and training policy procedural aspect in Poland police
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 36 (28), p. 101-112
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Personalo atranka; Personalo atrankos kriterijai; Personalo rengimo politika; Policija, Lenkija, personalo atranka, rengimas; Policijos personalas; Policijos veiklos strategija; Criteria of staff selection process; Lithuania; Personal select; Personnel selection; Personnel training policy; Police personnel; Police, Poland, personnel selection, training; Strategy of police activities.
Keywords:
LT
Personalo vadyba / Personnel management; Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police.
Summary / Abstract:

LTPolicijos veikla ir profesionalumas yra neatsiejami nuo personalo valdymo ir rengimo politikos. Ypač tai aktualu Vidurio Europos šalių policijoms, kurios savo veikloje nuo baudžiamojo persekiojimo prioriteto pereina prie paslaugos piliečiams organizacinio modelio. Keičiant policijos organizacijos strategiją, keičiasi ir personalo atrankos kriterijai, darbuotojų motyvacija bei karjeros galimybių sistema, policininkų ir jų vadovų santykiai, socialinių garantijų sistema, t. y. žmogiškųjų išteklių planavimas. Lenkijos policijos įdirbis šioje srityje didesnis negu Lietuvos. Lenkijos policijos personalo politika jau nuo 1992 metų planuojama atsižvelgiant į naujosios viešosios policijos vadybos reikalavimus. Policija, bendraudama su piliečiais, vadovaujasi „piliečių dalyvavimo“ principu. Šios šalies policijos personalo mokymo ir rengimo strateginės kryptys susietos su bendra Lenkijos policijos veiklos strategija. [Iš leidinio]

ENThe police activities and professionalism are closely related to the staff administration and development policy. This is especially relevant for the police institutions in Central Europe, which are in the process of changing their activities to becoming service for the citizens instead of prosecution set as a priority. The conversion of police organization strategy also influences the criteria of staff selection process, motivation of employees and career possibilities, social security as well as on relationship between policemen and managers. So in general it would be about human resources planning in the police structures. After having compared the staff selection and training processes in the police structures of Lithuania and Poland it could be stated that: 1. Poland has an effective staff selection system based on functional strategy, where number of police staff can be predicted (there are trained as many policeman and police officers as there are vacancies). 2. In the police system of Poland the distribution and development functions are well coordinated, i.e. training constitutes career opportunities. 3. The system of social security and working conditions is based on strong trade union in the police organization, which makes great impact on the instantaneous requirements. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35526
Updated:
2018-12-17 11:04:20
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: