M. Römerio mokymas apie suverenitetą ir konstitucingumą aktualus ir šiandien

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. Römerio mokymas apie suverenitetą ir konstitucingumą aktualus ir šiandien
In the Journal:
Justitia. 2000, Nr. 3, p. 7-9
Keywords:
LT
Konstitucingumas; Mykolas Riomeris, suverenitetas, konstitucingumas, Lietuvos Respublikos Konstitucija; Valstybės ir teisės teorija.
EN
Constitutionality; Mykolas Romeris, sovereignty, Constitutionality, Constitution of the Republic of Lithuania; State and law theory.
Summary / Abstract:

LTProfesoriaus M. Romerio kūriniai suvereniteto ir konstitucingumo klausimais, nors praėjo daugiau kaip 60 metų, kai jie parašyti, tebėra labai svarbūs, aktualūs ir mūsų dienomis. Skaitant M. Romerio darbus, susidaro įspūdis, kad jie parašyti ne prieš 60-70 metų, o dabar. Pirmiausia tai rodo šių darbų fundamentalumą, visuotinę doktrininę juose išdėstytų minčių ir idėjų reikšmę. Žvelgdami į M. Romerio knygas iš mūsų dienų, akivaizdžiai galime įsitikinti, kad jos turi išliekamąją vertę ir reikšmę kaip lyginamosios konstitucinės teisėtyros šaltinis. Pirma, daugelis nuostatų išliko kaip Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės doktrinos tradicija ir, antra, dabartinei teisininkų kartai, ypač studentine, dr. Stasys Stačiokas - Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas jai, aiškiai parodoma, kaip konstitucinė demokratinio pasaulio patirtis taikytina savo šalies konstitucingu-mui stiprinti. Mums šis M. Romerio idėjų aktualumo įspūdis ypač ryškus ir dėl to, kad mes, atkūrę nepriklausomą Lietuvos valstybę, pradėjome naują Lietuvos istorijos tarpsnį - kuriame demokratinę atvirą pilietinę visuomenę ir teisinę valsybę. Tai darydami, suvokiame būtinumą puoselėti teisinę dvasią ir diegti amžinąsias teisės ir teisingumo vertybes mūsų gyvensenoje. Kita vertus, konkrečios suvereniteto ir konstitucingumo sąvokų interpretavimo ir jų sąsajų problemos yra aktyviai diskutuojamos šiuolaikinėje konstitucinės teisės teorijoje ir politikos moksluose. Kai kurios iš jų yra labai aktualios tarptautinei ir vidaus politikai. [Iš teksto, p. 7]

ISSN:
1392-5709
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35523
Updated:
2019-11-13 13:09:34
Metrics:
Views: 5
Export: