Jėzuitų "Metiniai pranešimai" (Annuae litterae) - krikščionybės įvertinimo Lietuvoje XVI-XVIII amžiuje kronika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Jėzuitų "Metiniai pranešimai" (Annuae litterae) - krikščionybės įvertinimo Lietuvoje XVI-XVIII amžiuje kronika
Alternative Title:
"Jahresberichte" (Annuae litterae) der Jesuiten - Chronik der Festigung des Christentums in Litauen vom 16. bis zum 18. Jh
In the Book:
Lietuvos krikščionėjimas Vidurio Europos kontekste / sudarė Vydas Dolinskas. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005. P. 322-332
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Kinija (China); Švedija (Sweden); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTSiūlydami Vilniuje steigti katalikų kolegiją, jėzuitai savo vaidmenį suprato kaip šiame regione ypatingą. Viena vertus, skatindami mokslą bandė sustabdyti reformacijos plitimą, antra, sustiprinti katalikybę Lietuvoje ir gretimuose regionuose, skleisdami katalikų tikėjimą tarp paprastų žmonių jų gimtąja kalba. Dar daugiau, ruseno viltis tikrajam tikėjimui atverti kelią ne tik į Maskvą, bet ir į Kiniją, kurią pasiekti sausuma būsią greičiau ir saugiau negu jūra. Kai čekų jėzuitas Baltazaras Hostovinas (Hostounsky, 1535-1600) susipažino su padėtimi vietoje, 1569 m. spalio 6 d. laiške į Romą parašė, kad nuo Vilniaus į Šiaurę nėra jam prilygstančio miesto, kad Vilnius gana arti Maskvos ir totorių valdų bei Švedijos. Todėl jame geriau kurti ne paprastą mokyklą, o universitetą. Metinės jėzuitų ataskaitos teikia daug vertingos medžiagos lietuvių bažnyčios ir kultūros istorijai pažinti, taip pat mitologijos, sociologijos ir psichologijos tyrimams.Reikšminiai žodžiai: Tikėjimas; Krikščioniškos misijos; Metinės ataskaitos; Istorijos šaltiniai; Jėzuitų kolegija; Humanitarinis švietimas; Misijų veikla; Krikščionybė.

ENHaving founded Vilnius College (1570) and University (1579), the Jesuits actively performed not only academical, cultural, but also missionary activity in Lithuania, explained the main truths of the Catholic faith to people and fought against manifestations of the old heathen faith. The Jesuits sent reports on their activities to Rome. Reviewed and approbated by the highest officers of the Order, the reports were subsequently published. In the 16-17th century 35 volumes of annual reports were published. They present a significant amount of material valuable to researchers of the Church of Lithuania, the history of culture, mythology, sociology and psychology.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3551
Updated:
2020-03-08 16:31:24
Metrics:
Views: 34
Export: