Simono Daukanto istoriografijos "Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje" spausdinimo Prūsuose istorija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simono Daukanto istoriografijos "Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje" spausdinimo Prūsuose istorija
Alternative Title:
  • The History of the publication in Prussia of Simonas Daukantas’ historiographical work Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje (The story of literary works in Lithuania’s past)
  • Historiography "The Deeds of Lithuanians in the Ancient Times" by Simonas Daukantas: history of its publishing in Prussian Lithuania
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2004, t. 10, p. 40-47
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Istoriografija / Historiography; Rankraščiai / Manuscripts; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie Simono Daukanto paskutinio veikalo Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje (toliau – Pasakojimas) spausdinimo istoriją XIX a. pabaigoje. Daukanto istoriografinis veikalas Pasakojimas atsirado kaip Istorijos Žemaitiškos redakcinis variantas, kurio pobūdį nemažai lėmė Motiejaus Valančiaus daugiausia gyvai išsakytos pastabos. Pasakojimo autografas išliko ne visas, tik pirmoji dalis. Antroji dalis yra žinoma iš dviejų nuorašų. Nuorašų pobūdis liudija Daukanto ir Valančiaus idėjų susikirtimą. Antai pirmasis nuorašas yra atliktas labiau laikantis Daukanto juodraščio, o antrasis perrašytas paprastinant istoriko stilių, rašybą, t. y. Pasakojimo nuorašą daręs aiškiai buvo Valančiaus įtakotas. Tad nors Valančius žadėjo pataisytą (Istorija Žemaitiška) istoriją, kurios naujas pavadinimas buvo Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje, publikuoti, tačiau pažado neįvykdė. Aušrininkai, grįžę prie Daukanto veikaluose išsakytų idėjų, rūpinosi išspausdinti jo darbus. JAV buvo išleista Istorija Žemaitiška, pavadinta Lietuvos istorija, o Tilžėje buvo spausdinamas Pasakojimas. Straipsnyje atkuriama spausdinimo istorija. Remiantis Jono Šliūpo ir kitų to meto veikėjų laiškais, kalbama apie rankraščio perrašinėjimo, spausdinimo Tilžėje peripetijas, apie Daukanto darbų įtaką aušrininkų idėjoms ir kalbai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istoriografija; Rankraščiai; Nuorašai; Spauda; Mažoji Lietuva; Historiography; Manuscript; Copy; Printing; Little Lithuania.

ENThe article discusses the history of the publication in the late 19th century of Simonas Daukantas’ last work Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje (The story of literary works in Lithuania’s past) (henceforth – Pasakojimas – The story) . Daukantas’ historiographic work Pasakojimas appeared as an edited variant of Istorija Žemaitiška (Žemaitian History), the nature of which was set in large part by the very lively editorial comments of Bishop Motiejus Valančius. Not all of the authentic Pasakojimas survives, only the first part. The second part is known from two copies (transcriptions). The nature of these bears witness to a clash of ideas between Daukantas and Valančius. The first of these two copies (transcriptions) is more faithful to Daukantas’ manuscript, while the second has been done with editing changes to simplify the historian’s style and writing, i.e. this copy of the Pasakojimas was clearly influenced by Bishop Valančius. He promised to publish a more faithful version of Istorija Žemaitiška, but he never did do that. The members of the Aušra (Dawn) group of intellectuals, valuing the ideas of the original version of Daukantas’ works, arranged their republication. Istorija Žemaitiška was published in USA under the name of Lietuvos istorija (History of Lithuania), while Pasakojimas was published in Tilsit, Prussia. This article details the history of these publications. On the basis of letters by Jonas Šliūpas and other activists of the period, the article discusses the vagaries of getting the manuscript transcribed and published in Tilsit, and about the influence of the works of Daukantas on the ideas and language of members of the Aušra (Dawn) group of intellectuals.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3550
Updated:
2018-12-17 11:20:16
Metrics:
Views: 127    Downloads: 19
Export: