Viešųjų pirkimų centralizavimo finansinės naudos valstybei vertinimas (Lietuvos atvejis) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešųjų pirkimų centralizavimo finansinės naudos valstybei vertinimas (Lietuvos atvejis): disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2011.
Pages:
170 p
Notes:
Disertacija rengta 2006-2011 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Viešieji pirkimai. Sutartys / Public procurements. Agreement on government procurement.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Evaluation of state's financial benefits from centralization of public procurement (the case of Lithuania) 27 p
Summary / Abstract:

LTPasaulyje 2008 metais kilusi finansinė ir ekonominė krizė paskatino valdžios institucijas ieškoti būdų, kaip efektyviau naudoti valstybės biudžeto lėšas, skirtas viešiesiems pirkimams. Todėl susidomėjimas viešųjų pirkimų centralizavimu pastaruoju metu labai padidėjo. Disertacijoje nagrinėjami ekonominiai, vadybiniai ir teisiniai viešųjų pirkimų centralizavimo aspektai. Pagrindinis darbo tikslas – sukurti viešųjų pirkimų centralizavimo finansinės naudos vertinimo modelį ir remiantis šiuo modeliu atlikti šios naudos vertinimo tyrimą viešųjų pirkimų centralizavimo Lietuvoje atveju. Disertacijoje, apibendrinus mokslinę literatūrą, išskiriami veiksniai, lemiantys viešųjų pirkimų centralizavimo finansinę naudą, taip pat analizuojami pirkimų centralizavimo pranašumai ir trūkumai. Sintetinant pirkimų valdymo dalyko ir aukcionų teorijos žinias, iškeliamos hipotezės paaiškinančios skirtumus tarp kainų centralizuotuose ir decentralizuotuose viešuosiuose pirkimuose. Darbe atlikti keli empiriniai viešųjų pirkimų centralizavimo tyrimai, kurių pagrindu įvertinta viešųjų pirkimų centralizavimo Lietuvoje finansinė nauda. Taip pat nustatytos kainų skirtumo centralizuotuose ir decentralizuotuose viešuosiuose pirkimuose susidarymo priežastys. Apibendrinti tyrimų rezultatai leido pateikti viešųjų pirkimų centralizavimo plėtros prognozę.Reikšminiai žodžiai: Viešieji pirkimai; Pirkimų centralizavimas; Viešasis sektorius; Aukcionų teorija; Public procurement; Centralization of purchases; Public sector; Auction theory.

ENWorld financial and economic crisis encouraged government institutions to find ways for more efficient organization of public procurement. Therefore there is growing interest in public procurement centralization process. In the dissertation there are analyzed economic, management and law aspects of public procurement centralization. The aim of the dissertation is to create a model for evaluating state’s financial benefits from centralization of public procurement and to evaluate these benefits in the case of Lithuania. By generalizing scientific literature there are abstracted elements influencing formation of financial benefits from centralization of public procurement, also there are advantages and disadvantages of public procurement centralization being analyzed. By synthesizing scientific knowledge of purchasing management and auction theory, few hypotheses are raised to explain differences in prices between centralized and decentralized public procurement. Empirical research of public procurement centralization was conducted and based on research results evaluation of Lithuanian state financial benefits from public procurement centralization was carried out. Also causes of price differences between centralized and decentralized public procurement were defined. Generalization of research results enabled to do prediction of development for public procurement centralization.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35404
Updated:
2022-02-07 20:08:57
Metrics:
Views: 11
Export: