Lithuanian national minority in Poland: self-organisation of a minority group

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian national minority in Poland: self-organisation of a minority group
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2004, 2003, p. 134-149
Keywords:
LT
Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe aptariama Lietuvos tautinių mažumų Lenkijoje situacija, aprašomos pagrindinės mažumų organizacijos ir visuomeninė veikla. Keliami klausimai susiję su nevyriausybinėmis organizacijomis, politiniu gyvenimu, kalbos vartojimu švietimo sistemoje ir žiniasklaidoje, kultūrine veikla. Aptariama aplinka, kurioje gyvena tautinės mažumos, Lenkijos teisės aktai ir plačiosios visuomenės požiūris į mažumas. Straipsnyje teigiama, kad lietuviai pasižymi stipria saviorganizacija, kuri, nepaisant mažo skaitlingumo ir kartais nepalankios aplinkos, padeda išlaikyti savitą etninę bendruomenę. Lietuvos tautinė mažuma Lenkijoje pasižymi stipria kolektyvine tapatybe, kurios tvarumui buvo svarbūs vidiniai ir išorės stimulai. Mažumos saviorganizaciją skatino ne tik kultūriniai, bet ir išoriniai veiksniai. Vienas tokių – karinis pasienio postas Punske. Nors Lenkija pasirašė visas pagrindines sutartis, kurios susiję su tautinėmis mažumomis, jos retai naudojamos praktikoje. Administracijos pareigūnai menkai susipažinę su tarptautine teise, o tai sukelia nemažai problemų. Iškilę konkretūs konfliktų židiniai sudomina žiniasklaidą ir centrines institucijas. Klausimai apie tautines mažumas Lenkijoje sukelia emocijas, kurios retai nukreipiamos į pozityvios politikos formavimą. Lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje gyvenimo apžvalga atskleidžia, kad Lenkijos nacionalinė politika menkai paliečia tautinių mažumų klausimus, o bendruomenių saviorganizaciniai gebėjimai yra lemiamas jų identiteto išsaugojimo veiksnys.Reikšminiai žodžiai: Bendruomenė; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuviai; Lietuvių etninė mažuma; Lietuvių mažuma; Tautinės mažumos; Community; Ethnic minorities; Lithuanian minority; Lithuanian national minority; Lithuanians.

ENThis paper reviews the situation of the Lithuanian minority in Poland by describing the main organisational efforts and public activities of the minority. The issues of non-governmental and political participation, language use in education and media, and cultural activity are covered. Alongside, the relevant data on population are presented. The overall climate in which minority lives is highlighted by remarks on minority-related Polish legislation and attitudes of the general public. The conclusion is made that the Lithuanians' strong skills of self-organisation has helped to maintain a distinctive ethnic community in spite of its small size and an occasionally non-supportive environment. [text from author]

ISSN:
1822-1041
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35397
Updated:
2016-12-13 23:13:00
Metrics:
Views: 6
Export: