"Gimtasai kraštas": iš žurnalo leidybos istorijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Gimtasai kraštas": iš žurnalo leidybos istorijos
Alternative Title:
"Native land"
In the Journal:
Gimtasai kraštas. 2011, t. 4, p. 35-38
Keywords:
LT
20 amžius; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Etnografija / Ethnography; Leidyba / Publishing; Mokslas / Science.
Summary / Abstract:

LT„Gimtasai kraštas“ - pirmasis Lietuvoje kraštotyros žurnalas, pradėtas leisti 1933 m. birželio 10-11 d. Šiauliuose vykusio Lietuvos muziejininkų ir kraštotyrininkų suvažiavimo nutarimu. Žurnalas ėjo 1934-1943 m. Jo organizatorius ir redaktorius buvo teisininkas, „Aušros“ muziejaus ir Šiaulių kraštotyros draugijos įkūrimo iniciatorius Peliksas Bugailiškis (1883-1965). Žurnale bendradarbiavo gausus autorių būrys (apie 80): garsūs to meto mokslininkai, muziejininkai, kraštotyrininkai, mokytojai, studentai. Per 10 metų išleista 17 žurnalo knygų. Žurnale skelbta medžiaga iš visų krašto etnografinių regionų, daugiausia kraštotyros, muziejininkystės, archeologijos, etnologijos, tautosakos, kalbos, gamtos temomis. Tai nesenstanti informacija ir tyrinėjimai, kurių vertė nuolat kyla. Žurnalas paskatino daugelį Lietuvos šviesuolių įsitraukti į krašto tyrimus, davė daug naudos savamoksliams etnologams ir kraštotyrininkams. Šiandien „Gimtasai kraštas“ - bibliografinė retenybė, aptinkama tik mokslinėse bibliotekose. 1928 m. prieš metus įkurtos Šiaulių kraštotyros draugijos globon perėjo nuo 1923 m. gyvavęs ir platesnės veiklos neišvystęs Šiaulių „Aušros“ muziejus. Sujungus jėgas, šios dvi institucijos, gyvavusios jau kaip viena, atliko didelį tautos paveldo tyrimo ir apsaugos darbą, leido žurnalą „Gimtasai kraštas“. Straipsnyje nušviečiami „Gimtojo krašto“ leidybos reikalai, nenagrinėjant leidinio koncepcijos, temų, autorių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etnografija; Gimtasai kraštas; Istorija; Kraštotyra; Leidyba; Žurnalas; Žurnalas "Gimtasai kraštai"; Ethnography; Gimtasai kraštas; History; Magazine; Magazine "Native land"; Publishing.

EN"Gimtasai kraštas" is the first Lithuanian magazine of local lore published for the first time by the resolution of the congress of Lithuanian museum and local lore workers in Šiauliai on June 10-11, 1933. The magazine was published during the period of 1934-1943. Its organizer and editor-in-chief was Peliksas Bugailiškis (1883-1965), a lawyer, initiator of "Aušra" Museum and Šiauliai local lore society. A lot of people (80) wrote for the magazine: famous scientists, museum workers, specialists of local lore, teachers and students of that time. During the period of 10 years 17 numbers of the magazine were published. The material of the magazine was from all the ethnographic regions, mostly on the subjects of local lore, museum work, archaeology, ethnology, folklore, language and nature. It is timeless information and investigations the value of which is constantly increasing. The magazine encouraged a lot of Lithuanian well-educated persons to join the local lore investigations and was very useful to self educated ethnologists and local lore specialists. Today "Gimtasai kraštas" is a bibliographical rarity, found only in scientific libraries. During the Soviet times, the tradition of "Gimtasai kraštas" was continued by an ideologized collection of articles "Kraštotyra" that deterred a part of potential authors and readers.After the declaration of independence of Lithuania, in 1992 it was replaced by "Mūsų kraštas" which reflected a new stage of activities of Lithuanian Local Lore Society. In 2008, on Vytautas Didžpetris, the publisher and editor's-in-chief of "Žiemgala" magazine, initiative and by approbation of "Aušra" Museum, the publishing of "Gimtasai kraštas" was resumed. [From the publication]

ISSN:
2029-0101
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35386
Updated:
2018-12-17 13:09:24
Metrics:
Views: 67    Downloads: 13
Export: